Nå skal det bygges ny hovedveg i Harstad

statens vegvesen

Byggingen av Harstads nye hovedveg fra Kanebogen til Seljestad starter i mars. Det er klart etter at Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør i dag kunne signere den formelle kontrakten for det største enkeltprosjektet i Harstadpakkens trinn 2, Riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg.

– Det blir en krevende utbygging både for oss, entreprenøren og ikke minst for byens innbyggere. Men det er godt å være i gang med siste del av denne bypakken, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

For entreprenøren fra Lillehammer er dette et stort prosjekt i et nytt geografisk område, noe som gjør prosjektet ekstra spennende for dem.

– Vi starter opp i begynnelsen av mars, men tilrigging starter vi med i midten av februar, så de første maskinene vil komme da. Vi i ledelsen er allerede i byen for å se på kontor, rigg, bo fasiliteter og for å gjøre oss mer kjent i Harstad, sier daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør, Trond Musdalslien.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. Anlegg Øst As skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kr) pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Prosjektet skal gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre som også sikrer byens muligheter for befolkningsvekst og styrking av næringslivet. Bedre trafikkavvikling vil blant annet gjøre det mulig å bygge skole, boliger og utvikle næringsarealene langs denne delen av rv. 83.

Les også:  Mekling pågår: Streikefare for flyarbeiderne

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges ny veg langs eksisterende veger nært bysentrum. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn*. I Harstad starter byggingen for alvor i løpet av våren. Det vil medføre støy, støv og redusert fremkommelig for svært mange i Harstad.


– Ja, vi må være så ærlige å si at anleggsperioden vil bli utfordrende for kjørende, gående og syklende, men når alt er ferdig vil det bli veldig bra for oss alle, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

I byggerioden vil riksvegen i perioder bli stengt i dager og uker for nødvendig ombygging. Da må trafikken dirigeres om og til flere av byen mindre gater. Hastigheten må ned og omkjøringen vil ha langt mindre kapasitet enn dagens riksveg. Dersom alle som i dag kjører bil på jobb fortsetter å gjøre det i hele byggeperioden vil trafikken gå fullstendig i stå to ganger i døgnet.

– Skal vi få dette til uten at byen lammes i rushtiden trenger vi rett og slett hjelp fra kommunens innbyggere, vi trenger at de bidrar til en større dugnad, forteller Jørgensen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.