Nå kommer Nordisk master i politiledelse

utdanning politi

Politihøgskolen har nå fått godkjent planen for studiet Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) informerte Politihøgskolen om akkrediteringen mandag 12. november. Dermed er det klart for et nytt og unikt felles nordisk utdanningstilbud fra høsten 2019, hvor Politihøgskolen har hovedansvaret.

– Jeg er stolt og glad for at vi i samarbeid har fått til å levere på bestillingen som kom fra Stortinget i 2015. En felles mastergrad mellom tre land representerer innovasjon og nytenkning, og hvor vi kan lære av både likheter og forskjeller. Studentene skal i løpet av utdanningen skrive masteroppgaver – dette vil gi ny kunnskap om politiledelse i de nordiske land. Denne utdanningen skal bidra til å bygge ny og fremtidsrettet kompetanse om ledelse på strategisk nivå, sier rektor Nina Skarpenes.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Fremtidige ledere
Gjørv-kommisjonen fokuserte på ledelse, kultur og holdninger. I tillegg til den politiske bestillingen om å forsøke å få til denne utdanningen, har det også vært en økende etterspørsel fra ledere i etaten. Det viser blant annet spørreundersøkelser fra både 2009 og 2016. Behovet er også bekreftet fra alle de store fagforeningene i 2016.

Også samfunns- og kriminalitetsutvikling utfordrer politiet, stadig mer kriminalitet blir kompleks og grenseløs. Dette tydeliggjør behovet for internasjonal samarbeid og erfaringsutveksling, også på utdanningsfeltet.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

– Den nordiske masteren vil legge til rette for at ledere i hele straffesakskjeden vil kunne diskutere og reflektere over strategiske ledelsesutfordringer i justissektoren. Generell ledelsesteori er selvsagt en viktig komponent, men det er også utfordringer knyttet til å være leder i justissektoren og politileder som vil vektlagt. Politiet i de nordiske land er nettopp ferdig med – eller er midt i – store reformer. Masterutdanningen skal bidra til kunnskapsutvikling, og til utvikling av stadig bedre politiledelse. Denne utdanningen blir nok en viktig plattform for fremtidige lederstillinger i politiet, sier Nina Skarpenes.

Treårig studie på deltid
Studiet retter seg inn mot alle typer ledere i politiet, og ledere i justissektoren – i Norge, Sverige og Danmark. Nærmere krav til tidligere utdanning og praksis vil bli offentliggjort når det åpnes for søknader. Målet er oppstart høsten 2019, med mellom 30 og 45 studenter fordelt på de tre landene.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Det legges opp til et treårig studie på deltid, med 90 studiepoeng. Det vil bli tett kobling mellom teori og praksis, hvor caser og erfaringer fra de aktuelle landene vil bli brukt. Samlingene på 2 – 3 dager vil bli i Oslo, Växjö og København.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.