Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften

Simployer

Fra nyttår innføres ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for alle ansatte med mer enn kr 750 000 i lønn. Nå er det også avklart at pensjonstilskuddene ikke skal med i beregningen.

Avklaringen om pensjonstilskuddene betyr at kostnadene for arbeidsgiver ikke blir så høye som mange arbeidsgivere har fryktet.

–Dette er en avklaring som mange arbeidsgivere har ventet på siden den ekstra avgiften ble foreslått i statsbudsjettet i oktober, sier økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren.

Siden forslaget ble vedtatt har det nemlig vært mye usikkerhet knyttet til nettopp arbeidsgivers tilskudd til kollektive pensjonsordninger som obligatorisk tjenestepensjon og avtalefestet pensjon.

– Disse tilskuddene er arbeidsgiveravgiftspliktige, men det ble ikke presisert i proposisjonen om statsbudsjettet om de også skulle være gjenstand for ekstra avgift på 5 prosent. Enkelte pensjonsleverandører har kommunisert at dette skulle være tilfelle, for på den måten å få virksomheter til å betale inn ekstra til sine premiefond, forklarer Øren.

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

Avklaringen som kom onsdag denne uken kommer derfor som en ekstra julegave til arbeidsgivere som har sittet på gjerdet og vurdert om de skal betale inn ekstra midler til premiefondene sine før årsskiftet for å spare arbeidsgiveravgift.

– Også for systemleverandørene er det en kjærkommen avklaring, da de kan programmere løsningen ferdig, sier Øren.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent skal gjelde på den delen av samlede årlige ytelser fra arbeidsgiver til en ansatt som overstiger kr 750 000. Ekstra arbeidsgiveravgift vil gjelde for alle soner, også fra arbeidsgivere i kommuner som i dag har nullsats (Troms og Finnmark). Grunnlaget for avgiften er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser til de ansatte.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Beløpsgrensen gjelder for hver rapporterende arbeidsgiver. Det vil si at lønn til arbeidstakere som har flere arbeidsgivere, først blir belastet med ekstra arbeidsgiveravgift når lønnen fra den enkelte arbeidsgiver overstiger beløpsgrensen.

Om en arbeidstaker tjener kr 760 000 kroner hos en arbeidsgiver og 200 000 kroner hos en annen arbeidsgiver, er det altså bare det som overstiger 750 000 kroner hos den ene arbeidsgiveren, som skal belastes med ekstra arbeidsgiveravgift, forklarer Øren.

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter.

Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåneden den fastsatte beløpsgrensen på kr 750 000 overskrides. Slik ekstra arbeidsgiveravgift skal bare beregnes og fastsettes for den delen som overskrider beløpsgrensen på kr 750 000.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.