Nå kan strømselskapene få bot med feil pris på strømpris.no

strøm

Alle strømleverandører har en plikt til å rapportere inn informasjon til Forbrukerrådets strømprisportal, men flere strømleverandører melder inn feil informasjon om avtalene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil begynne å vurdere overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering.

– En velfungerende prissammenligningstjeneste er viktig for at sluttbrukere kan ta gode og informerte valg i kraftmarkedet. Feilinformasjon er med på å undergrave konkurransen i sluttbrukermarkedet og svekke kundens tillit til portalen, noe RME ser alvorlig på. RME vil derfor se strengere på alle saker som gjelder brudd på rapporteringsplikten, sier direktør for RME, Ove Flataker.

Les også:  Utviklingen av landbaserte kasinoer i Norge

RME har så langt ikke reagert med overtredelsesgebyr ved brudd på rapporteringsplikten. I 2020 har vi mottatt flere saker fra Forbrukerrådet om feilrapportering til strømpris.no. RME varsler nå aktørene om at vi vil vurdere å bruke overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering.

Sluttbrukerapporten gjort for RME av Oslo Economics trekker frem viktigheten av gode informasjonskanaler til forbrukere slik at det er enklere å navigere seg i sluttbrukermarkedet for strøm.

Les også:  Advarer: Reiselystne nordmenn risikerer å stå uten avbestillingsdekning

Strømprisportalen skal bidra til god og oversiktlig informasjon om priser og vilkår i kraftleveringsavtaler til forbruker og sikre at informasjonen er offentlig tilgjengelig.

Avgjørelsen om overtredelsesgebyr skal ilegges eller ikke, vil skje etter en samlet vurdering av en rekke hensyn.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.