Nå kan SAS-kunder kjøpe biodrivstoff

sas eurobonus fly

Reisende med SAS kan nå frivillig velge å kjøpe miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende forbruket på hele eller deler av strekningen de skal fly når de bestiller flybillett. Passasjerene bidrar dermed til reduserte CO2-utslipp

Biodrivstoff reduserer CO2-utslippene med opptil 80% sammenlignet med tradisjonelt fossilt drivstoff, og er det som mest markant fører til reduksjon av miljøskadelige utslipp fra passasjerfly i dag. SAS arbeider aktivt for en storskala produksjon av avansert biodrivstoff i Skandinavia hvor det i dag ikke produseres tilstrekkelige mengder.

Dette gjør at prisen også er 3-4 ganger høyere enn fossilt drivstoff. Med denne frivillige non-profit tjenesten så ønsker SAS å stimulere og utvikle et mere konkurransedyktig marked for biodrivstoff, samtidig som at de reisende minsker sitt fotavtrykk i klimasammenheng.

Les også:  Rives ut av butikkhyllene: – Etterspørselen vil ingen ende ta

– Med økende tilgjengelighet på avansert biodrivstoff, styrker vi selskapets høye ambisjonsnivå for stadig lavere utslipp. Nå inviterer vi også våre kunder til å være med på en hurtigere overgang til et grønt skifte, og vi erfarer positiv respons etter at det ble mulig å kjøpe biodrivstoff samtidig som man kjøper en flybillett, sier finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist.

I forbindelse med bestilling av billetter, eller på et hvilket som helst tidspunkt før avgang, kan reisende kjøpe biodrivstoff tilsvarende forbruket på hele eller deler av strekningen de skal fly. Tjenesten gjenspeiler nivået på kostnadene for biodrivstoffet i dag, og understreker behovet for økt produksjon for bedre tilgjengelighet og konkurransedyktig prising av det miljøvennlige alternativet. 

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

– SAS investerer store summer i nye fly med siste teknologi, og vi har inngått et unikt samarbeid med Airbus med sikte på innføring av hybrid- og el-drevne passasjerfly relavant for det markedet SAS betjener. I tiden frem til helt eller delvis fossilfrie motorer er et faktum så har SAS et klart mål om å anvende avansert biodrivstoff i et omfang som tilsvarer alle innenriksflyvninger i Skandinavia innen 2030. Dette vil markant bidra til å minske våre utslipp, sier Torbjørn Wist.

SAS oppnår ingen økonomisk gevinst fra bidraget fra de reisende, og biobrenselprogrammet blir kontrollert og fulgt opp av en ekstern uavhengig tredjepart for å sikre full åpenhet og tillit til programmet. Bidragene fra de reisende er et supplement til det biodrivstoff som SAS allerede kjøper. Tjenesten er tilgjengelig for alle kunder fra september 2019. 

Les også:  Nye tall: Stadig flere dropper tradisjonell TV

SAS bruker kun biodrivstoff fra kilder som bruker så små landområder som mulig, og som ikke går på bekostning av matproduksjon, tilgang til drikkevann, eller går ut over det biologiske mangfoldet. Biodrivstoff leveres til SAS på Arlanda, OSL og på Kastrup, og ved egnet flyplass så nær produksjonsanlegget som mulig. Ifølge dagens bestemmelser kan opptil 50 % biodrivstoff brukes per flyvning. Alle SAS-fly er sertifisert til å blande fossilt og biodrivstoff i forholdet 50/50. SAS samarbeider løpende med mange interessenter for å fremme, kommersialisere og implementere biodrivstoff.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.