Nå blir det lettere å få støtte til elektriske fartøy

enova

Enova lanserer en enkel støtteordning hvor bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem i både nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på utslippskutt til sjøs.

– Grønn skipsfart er en prioritet for regjeringen. Med en stolt maritim tradisjon er Norge godt rustet for å ta lederskap i arbeidet med å omstille skipsfarten til en lavutslippsfremtid. Enova er et av flere viktige virkemidler regjeringen har for å støtte næringen gjennom denne omstillingen, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vi skal halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da er det viktig at utviklingen innen batterielektrifisering fortsetter. Med den forenklede støtteordningen Enova lanserer i dag, fortsetter de å spille en viktig rolle i denne utviklingen og bidrar til utslippsreduksjoner fra skipsfarten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

– De siste årene har vi sett en meget positiv utvikling i klimatiltak i maritim næring, og batteri begynner så smått å få fotfeste i norske fartøy. Mange fiskere, oppdrettere og offshorerederier har gått foran i elektrifiseringen, og med dette lettbeinte støttetilbudet oppfordrer vi nå resten av aktørene i disse bransjene til å følge etter, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har i flere år hatt et støttetilbud for ulike tiltak som kan kutte drivstofforbruk i fartøy, deriblant batteri. På det nye, forenklede tilbudet «Batteri i fartøy» er det faste, forutsigbare støttesatser, det tar rundt et kvarter å søke, og fordi saksbehandlingen i utgangspunktet er automatisk får man normalt svar samme dag.

– Ambisjonene med Nullutslippsfondet har hele veien vært å tilby ubyråkratiske og standardiserte støtteordninger som raskt kan få opp volumet av nullutslippsløsninger i næringstransporten, så snart utviklingen i teknologiene og markedsituasjonen tillater det. Nå har vi og maritim næring samarbeidet om mange batteriprosjekter, og det er erfaringene fra disse prosjektene som nå gjør det mulig for oss å tilby en automatisert støtteordning med forhåndsdefinerte støttesatser for en rekke ulike typer fartøy, sier Nakstad.

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

Det langsiktige målet for Enovas satsing på batterielektriske løsninger til sjøs er at nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige med konvensjonell teknologi og foretrekkes av markedet også uten offentlig støtte.

For å reflektere de faktiske kostnadene avhenger støttesummen av størrelsen på batteriet og typen fartøy. For eksempel vil en brønnbåt innvilges 9 000 kroner i støtte for hver kWh installert batterikapasitet, mens tilsvarende sats for et lite fiskefartøy er 18 000 kroner per kWh batteri. Det er naturlig nok et stort spenn i hvor store batterier som trengs mellom de minste fiskebåtene og de største forsyningsskipene, men det er åpent for å søke enten behovet er batteri på 100 kWh eller 2000 kWh.

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

– Batterier kan lades både av dieselgeneratorene om bord og av landstrømanlegg ved kai. Med lading i land får rederiene enda større utbytte av batteriet, og det er derfor ofte lurt å installere landstrømsystem om bord når man uansett skal installere et batteri. Det er dessuten praktisk å ta begge disse løftene samtidig. Derfor gjør vi det mulig å få støtte til landstrømsystem i samme slengen, sier Nakstad.

Enova vil fortløpende vurdere muligheten for å utvide det forenklede tilbudet til flere typer fartøy.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.