Minstepensjonister taper halve pensjonsøkningen

Pensjonistforbundet

Mange enslige minstepensjonister mister nå bostøtten sin i mai, fordi etterbetalingen av minstepensjon i forbindelse med trygdeoppgjøret gjør at de tjener for mye denne måneden.

Enslige minstepensjonister fikk i mai etterbetalt 4000 kroner som følge av at den årlige satsen for deres pensjon ble økt. En kjærkommen økning for de som har minst penger å rutte med, men nå viser det seg at etterbetalingen gjør at mange som er avhengige av bostøtte, mister støtten. 

Den samme etterbetalingen kom i mai 2019 – men da ble det samtidig vedtatt at bostøtteregelverket skulle tilpasses, slik at økningen ikke medførte redusert bostøtte for de berørte pensjonistene. Skjermingsvedtaket gjaldt dessverre kun 2019, mens det i år ikke er vedtatt noen tilsvarende tilpasning. Pensjonistforbundet har også i år har påpekt at en økning reelt sett vil bli spist opp av bortfall av bostøtterettigheten.

Les også:  Kutte båtforsikringen i vinter? Ikke mye å spare

7600 personer over 67 år fikk avslag på søknad om bostøtte i mai. Dette rammer de som har minst i utgangspunktet. Husbankens totale utgifter for aldersgruppen over 67 gikk som følge av dette ned fra 22,7 millioner kroner i april til 10 millioner kroner i mai.

Tall fra Husbanken viser også at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte for folk over 67 år i april og mai var henholdsvis 1838 kroner og 1867 kroner. Når minstepensjonistene får 4000 kroner ett sted, men mister litt over 1800 kroner et annet sted, sitter denne gruppen med pensjonister igjen med bare litt over halvparten av etterbetalingen de skulle hatt. 

Les også:  15 millioner plastposer spart siden i sommer

– I regjeringens egne beregninger er økningene i pensjoner i 2021 forventet å gi en innsparing i bostøtteutgifter i 2021 på om lag 5 millioner kroner, opplyser Margrethe Gaassand, Pensjonistforbundets rådgiver for bolig og tilgjengelighet. I tillegg til dette kommer en reduksjon i bostøtteutbetalingene for mai måned alene på 12 millioner, det vil si til sammen 17 millioner kroner, som gjør at en andel av minstepensjonistene ikke får ta del i de økonomiske løftene.

Les også:  Merverdiavgift på all netthandel fra utlandet

– Dette bidrar til uforutsigbarhet for de med sårbar økonomi. Det er svært urimelig at minstepensjonistene mister hele eller deler av sin bostøtte, sier Gaassand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.