Mindre tap til rovdyr enn før

jakt felling

Antall sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg i fjor på om lag samme nivå som i 2018. Det ble gitt erstatning for 17213 dyr.

– Tapene forårsaket av rovdyr er redusert med mer enn 50 prosent de siste ti årene, og det er meget positivt at tapene forblir på et lavere nivå enn før. Likevel opplevde enkelte husdyreiere også i fjor belastningen med store tap i sin besetning, for eksempel i Trøndelag hvor mer enn halvparten av bjørneskadene skjedde, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

1129 besetninger søkte om erstatning for i alt 3805 sauer og 18068 lam i fjor. Fylkesmennene har innvilget erstatning for 2822 sauer og 14391 lam. Samlet blir det betalt ut knapt 44 millioner kroner i erstatning.

Les også:  14 omkom i trafikken i mars

Tallene kan endres noe fordi åtte søknader, og eventuelle klagesaker, ennå ikke er behandlet.

Tapene til ulv var i fjor de laveste på ti år, med 1455 sauer og lam erstattet. Det var deler av Trøndelag og Nord-Østerdalen som opplevde de største tapene til ulv.

For bjørn må vi tilbake til 2014 for å finne lavere tall på erstattede dyr enn i fjor. 1843 sauer og lam ble erstattet som tapt til bjørn i 2019.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

De største bjørneskadene fant sted i deler av Namdalen i Trøndelag. De fleste skadene fra ulv og bjørn ble i fjor påvist i beiteprioriterte områder.

Som før er det jerv som er den største skadevolderen på sau, og særlig lam. Tapene til jerv økte til 5959 dyr i fjor – nesten 500 flere enn året før.

Dette er fortsatt langt lavere tap enn i 2010 da 9367 sauer og lam ble erstattet som tapt til jerv.

De fleste jervetapene i fjor, skjedde i fylkene Oppland, Trøndelag og Nordland. I 2019 ble det påvist spesielt mange tap til jerv på Korgenfjellet i kommunene Hemnes og Vefsn i Nordland.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Tallet på erstatninger der gaupe er oppført som tapsårsak økte også i 2019 til 3364 dyr. Nordland var fylket med størst tap til gaupe.

Trøndelag er det fylket i landet med flest tap av sau og lam til rovvilt.

Tapene fordeler seg på alle rovviltarter, og en stor andel er oppført som uspesifisert rovvilt. Over halvparten av erstatninger for tap av sau til bjørn, ble utbetalt til drivere i Trøndelag.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.