Mer enn 50 prosent valgte prøve på norsk

innvandring

Samfunnskunnskapsprøven finnes på over 30 språk. Det var likevel en stor økning i antall voksne innvandrere som valgte å ta prøven på norsk i 2018.

– Kunnskaper om norsk språk og om norsk arbeids- og samfunnsliv er avgjørende for å få innpass i arbeidslivet og bli integrert i Norge, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

I 2018 gjennomførte 17 629 kandidater prøve i samfunnskunnskap. På landsbasis besto 84 prosent av kandidatene. Dette er en økning fra 2017 hvor 79 prosent bestod prøven. Regjeringens mål er at 90 prosent av deltakerne skal bestå.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

For å få permanent oppholdstillatelse i Norge må samfunnskunnskapsprøven være gjennomført og bestått på eget morsmål. For å få innvilget norsk statsborgerskap må prøven i samfunnskunnskap gjennomføres og bestås på norsk. Statsborgerprøven ble første gang lansert i 2017.De som søker norsk statsborgerskap kan ta denne prøven som erstatning for samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Andelen som tok samfunnskunnskapsprøven på norsk, har gått opp fra 11 prosent i 2016 til hele 56 prosent i 2018.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Prøven kan gjennomføres etter opplæring i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Opprinnelig var intensjonen med opplæringen at innvandrere skulle få innføring i norske samfunnsforhold kort tid etter ankomst til Norge. Derfor skulle både opplæring og prøve tilbys på en rekke språk. I dag tilbys prøven på 30 språk, i tillegg kan den også tas på andre språk ved hjelp av tolk.

– Med innføring av Statsborgerprøven eller bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk for å oppnå statsborgerskap, ser vi at stadig flere velger å vente med å ta samfunnskunnskapsprøven, og da ta den på norsk, sier Lund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.