Medietilsynet skal utrede fremtiden for lokalradio på FM

fm radio

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021.

Stortinget har tidligere besluttet at de fleste lokalradioer på FM fikk forlenget sine FM-konsesjoner ut 2021. Dette gjelder ikke større kommersielle lokalradioer i storbyene, som måtte slukke sine FM-sendinger. Dette for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med de riksdekkende kanalene på DAB, noe som ble vurdert å kunne forsinke overgangen til digital lytting.

Les også:  11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

Siden det var Stortinget som besluttet å forlenge lokalradiokonsesjonene ut 2021, er det også Stortinget som må ta stilling til en eventuell forlengelse.

– Departementet har bedt Medietilsynets utarbeide en rapport som skal benyttes som beslutningsgrunnlag når spørsmålet om eventuell ytterligere forlengelse legges frem for Stortinget. Vi skal blant annet kartlegge økonomi, status for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Medietilsynet skal også vurdere eventuelle vilkår som bør settes dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Rapporten skal leveres Kulturdepartementet innen 8. mai 2019.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.