Manpower: – Størst jobboptimisme i industrien

manpower

Norske arbeidsgivere er mer optimistiske enn på lenge. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer viser at det er i industrien at optimismen og planene om nye ansettelser er størst. 

– Bemanningsutsiktene i Norge er de sterkeste på åtte år. Fem av ni industri sektorer melder om sterke bemanningsutsikter, og det er flere bedrifter som vil oppbemanne enn nedbemanne i alle regioner. Mest optimistiske er arbeidsgiverne i industrien. Industrisektoren rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med netto bemanningsutsikter på 14 prosent, sier Sølvi Spilde Monsen. 

Hun er administrerende direktør i Manpower som 17. september la frem tallene fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal. 

– Vi har sett en tiltakende optimisme blant arbeidsgivere i bransjen siden utgangen av 2016. Men bildet er sammensatt. Samtidig som flertallet av virksomhetene er optimistiske, er det bedrifter som nedbemanner, sier Monsen.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Medlemsbedriftene i Norsk Industri er fortsatt mer positive enn negative. Knut Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen. 

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier Sunde.

De optimistiske tendensene i industrien henger sammen med aktiviteten i olje- og gassnæringen, som også har planer om å øke bemanningen i fjerde kvartal.

Bemanningsøkningene kommer samtidig som bedriftene forsøker å få inn ny kompetanse. Fra Kompetanse Norges Virksomhetsbarometer er det tydelig at industrivirksomheter har behov for kompetanse. I 2018 oppga 43 prosent av virksomhetene i industrien at de hadde udekkede kompetansebehov. 

Les også:  Streiken avblåst: Enighet i oppgjøret for vekterne

– Det er et betydelig antall virksomheter som står midt i utfordringen med å få tak i folk med riktig kompetanse, understreker Manpower-direktøren.

På landsbasis og på tvers av sektorer er gode kommunikasjonsegenskaper det flest virksomheter ser på som viktigste kompetanse. Innenfor industrien når ikke kommunikasjonsegenskaper inn på topp tre-listen. Derimot er fagkompetanse, som 38 prosent trekker frem som viktigst, noe som er nesten 10 prosent høyere enn snittet. 

På andreplass er samarbeid på 18 prosent, og på tredjeplass er faglig nysgjerrighet som 16 prosent svarer. 

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

– Den faglige nysgjerrigheten sier noe om læringsevnen som er så viktig for å fortsette utviklingen. Det er en egenskap svært mange arbeidsgivere ser etter, og som er spesielt innenfor industrien som er så konkurranseutstatt mot utlandet, sier Monsen. 

Hun tror noe av årsaken til at nettopp fagkompetanse og faglig nysgjerrighet er viktig for arbeidsgivere i industrien, er den store omstillingen næringen er preget av. 

– I en verden som endrer seg raskt er faglig tyngde, og faglig nysgjerrighet nødvendig kompetanse.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.