Lyn ødelegger for milliarder – Slik kan du sikre deg

lyn

I løpet av de siste ti årene er det utbetalt ca. 2 milliarder kroner i erstatning etter lynnedslag her i landet. Det ble innmeldt 2600 skader på bygninger og innbo etter lynnedslag i 2018 i følge Finans Norge.

Sommeren er høysesong for lyn og torden. I fjor ble det registrert ca. 200 000 lyn over Norge i følge Meteorologisk institutt.

– Et overspenningsvern er en billig forsikring av verdier i hjemmet, men flere hundretusen boliger er uten slikt vern, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i Nelfo. 

Norge har et strømnett som er spesielt sårbart for lynnedslag. Utfordringen er at vi bruker relativt mye luftlinjer, og Norge har en stor utstrekning på høyspentnettet. Problemene er størst i distriktene der kraftlinjene går i lange luftstrekk. 

– Med et riktig overspenningsvern kan du sikre deg mot ødelagt utstyr som følge av lynnedslag eller feil i høyspentnettet. Overspenninger som går i strøm- eller ekomkabler kan ødelegge elbil, TV, PC, vaskemaskin, og nær sagt alt som er koblet til strøm i boligen. Et godt overspenningsvern forhindrer slike skader effektivt, sier Hanstad. 

Flere hundretusen uten overspenningsvern
– Våre beregninger viser at flere hundretusen boliger er uten overspenningsvern og jordfeilbrytere. Slikt utstyr er det krav til i nye boliger, mens mange boliger som er bygget før 2010 mangler vern. I følge Hanstad er det viktig å ha to typer overspenningsvern – et grovvern i inntaksskap eller sikringsskap og et ”finvern” som settes mellom stikkontakten og hvert enkelt apparat. 

Les også:  4 av 5 er bekymret for privatøkonomien i høst

– Enkelt forklart kan vi si at «grovvernet» fjerner energien i overspenningen, og at «finvernet» fjerner spenningstopper. Det vil si at elektronisk utstyr i huset kan bli ødelagt av overspenninger, selv om det er montert et overspenningsvern i sikringsskapet. Det må i tillegg settes inn et «finvern» som beskytter utstyret som er plugget i stikkontakter og tilkoblet andre steder i huset. Det aller meste av forbruker elektronikk og hvitevarer vil kunne ta skade av en overspenning. Det er fordi produkter i dag er avanserte og inneholder langt mer elektronikk enn tidligere. 

Lynet trenger faktisk ikke å slå ned i boligen for at elektronikken kan bli ødelagt. Nedslaget kan være et godt stykke unna. Et direkte lynnedslag kan føre til en spenningsøkning flere kilometer unna nedslaget. Blir det overspenning i nettet, kan elektronikk ta skade, utstyr kan kortslutte eller få jordfeil. Dette kan i verste fall føre til en brann. En skade etter en overspenning trenger ikke å være synlig fra utsiden av produkter eller installasjonen. Reparasjon av en slik skade vil fort koste like mye som å kjøpe nye produkter. Hvis man har mistanke om at det elektriske anlegget har vært utsatt for en overspenning er det viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet og elektrofagfolk slik at skjulte skader kan avdekkes. 

Les også:  Ice gir mer mobildata til samme pris

Elbil
Hvis du har en elbil til lading i husstanden er det krav om at det finnes et overspenningsvern i installasjonen. Dette gjelder nye installasjoner fra og med 2018, samt når stikkontakter blir benyttet som ladeuttak. Nelfo anbefaler en ladeboks med type 2 kontakt.

Et lynnedslag kan føre til stor skade på en elbil, og det er ikke sikkert at forsikringsselskapet dekker denne skade hvis du ikke har et overspenningsvern. Vi har sett flere eksempler på elbiler som har tatt så stor skade at det har kostet mellom 50 – 100 000 kr å utbedre skaden. Biler har også blitt kondemnert, sier Hanstad. Sikkerhet i en elbil ligger i batteriovervåkingen. Den sjekker mange parametre og sørger for svært sikre biler, ved en overspenning kan et slikt system ta skade, og det kan være kritisk. 

Les også:  1,2 millioner nordmenn svindlet på nett

Kontakt elektroinstallatør
Med et riktig montert overspenningsvern i sikringsskapet slipper du å bekymre deg for brann og skader på bolig og utstyr.   

En billig forsikring
Montering av overspenningsvern som gir totalbeskyttelse av hele el-anlegget er en rimelig forsikring, og i mange tilfeller rimeligere enn egenandelen på forsikringen. Pluggvern, som monteres i stikkontakten til utstyr, kan kjøpes av en elektroinstallatør eller i en el-butikk.

Det er da viktig å kjøpe vern med rett tennspenning. Kjøper du via din elektroinstallatør er du sikker på at du får riktig utstyr, understreker Hanstad.

Tips fra elektroinstallatøren:

 • Installer overspenningsvern
 • Kjøp finvern
 • Ta ut støpsler ved tordenvær
 • Trekk også ut nettverks- og antenneledninger
 • Hold sikringsskapet lukket
 • Hvis sikringene er unormalt varme må du kontakte elektriker 

Gode råd etter lynnedslag

 • Ta kontakt med en elektroinstallatør
 • Ta kontakt med forsikringsselskap
 • Sjekk indikatoren på overspenningsvernet
 • Test at alt utstyr fungerer som det skal
 • Støy på radio og TV kan være tegn på skade
 • Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt
 • Bruk syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.