LSK og VIF ilagt bøter

tribune publikum

NFFs påtalenemnd anmeldte Lillestrøm SK til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Lillestrøm sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss ved totalt ti anledninger i forbindelse med den aktuelle kampen

Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Lillestrøm hver sesong over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne.  Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at klubben over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser til forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr. 125 000,- er passende.

Beslutningen er enstemmig.

NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss i forbindelse med den aktuelle kampen, samt at flere bluss ble kastet/skutt inn mot spillebanen. Etter kampen skal det i tillegg ha blitt kastet/skutt bluss mot en av leilighetene i bakkant av tribunen. 

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Det legges også i skjerpende retning vekt på at kampstart ble utsatt og at kampen måtte stanses ved to anledninger som følge av bruken av det pyrotekniske materialet. 

Utvalget legger i skjerpende retning videre vekt på at flere bluss og andre objekter ble kastet i retning spillebanen, og mot politiet, samt at ett bluss ble kastet inn mot en av leilighetene som er plassert i bakkant av tribunen på stadion.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne.  Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

Les også:  Skiskyting: Dommen mot Anders Besseberg anket å stedet

I brev datert 5. desember 2019 har Vålerenga kommentert påtalenemndas innstilling.

Med henvisning til at en av flere årsaker til bruken av pyroeffekter synes å være en opplevd konflikt mellom supportermiljøene generelt og NFF, mener klubben blant annet at klubben det er «urimelig og svært lite konstruktivt å sanksjonere enkeltklubber» når det er en konflikt mellom supportere og NFF, samt at det nå er tatt initiativ til at partene skal se på regelverket i felleskap.

Utvalget vil til dette bemerke at doms- og sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle og avgjøre de anmeldelser som mottas fra påtalenemnda. Den enkelte sak blir å vurdere etter det til enhver tid gjeldende regelverk. At det p.t. føres dialog mellom supporteralliansen og NFF, og at disse samtalene eventuelt kan føre til revisjon av regelverket, kan selvsagt ikke tillegges betydning for nærværende sak.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr 175 000,- er passende.

Beslutningen er enstemmig.

NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Vålerenga og SK Brann som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere før avspark skal ha tatt et banner fra Brann-supporterne og løpt ut på spillebanen. Videre vises det til at Vålerenga-supporterne i løpet av kampen skal ha antent flere bluss og antente Brann-banneret. Endelig vises det til at en av Vålerenga-supporterne oppholdt seg på spillebanen og i teknisk sone kort tid etter kampslutt.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale, antenning av banner og tilskuere som oppholder seg på spillebanen/i teknisk sone utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Les også:  Johannes Høsflot Klæbo tilbake på landslaget

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at antenning av banneret og bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Videre legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga-supporternes handlinger – stjele og sette fyr på Brann-banneret – er egnet til å virke provoserende på motstanderlagets tilhengere, hvilket medfører en betydelig økt risiko for gjengjeldelse/hevnaksjoner.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga har blitt sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknisk materiale i hver sesong siden 2007, med unntak av 2014 og 2016-sesongene.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre uønsket adferd blant supporterne.

Videre legges det i formildende retning vekt på at omfanget av pyroteknisk materiale som ble antent fremstår som begrenset.

Hva gjelder sanksjonsutmålingen, vil utvalget bemerke at omfanget og alvorlighetsgraden av det pyrotekniske materialet som ble benyttet i kampen isolert sett tilsier en lavere bot enn hva påtalenemnda har innstilt på, sammenlignet med tidligere praksis. Utvalget har likevel etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, videoklipp og forklaringer kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr. 75 000,-, er passende. Det legges avgjørende vekt på at det i tillegg til ulovlig bruk av pyroteknikk også foreligger brudd på̊ sikkerhetsbestemmelsene gjennom supporternes opphold på̊ banen og brenning av banner, samt at dette er tredje overtredelse av Vålerenga i løpet av 2019-sesongen.

Beslutningen er enstemmig. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.