Lov om god handelsskikk lagt frem

matbutikk

NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til lov om god handelsskikk for Stortinget. Lovforslaget bygger på anbefalingene fra det såkalte Hjelmeng-utvalget, som i 2013 utarbeidet utredningen God handelsskikk i dagligvarekjeden (NOU 2013:6). 

Regjeringen sier at lovforslaget skal legge til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder for å bidra til mer samfunnsøkonomisk effektive løsninger. Overskuddet kan deretter videreføres til forbrukerne gjennom konkurranse mellom dagligvarekjedene. Regjeringen mener at både næringsdrivende og forbrukere kunne ha fordeler av at loven innføres.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen.

– Mat- og drikkeprodusentene har lenge bedt om at det innføres en lov om god handelsskikk, og det er gledelig at regjeringen nå følger dette opp, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk.

– NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Lov om god handelsskikk vil være et viktig bidrag til dette. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, understreker Brubakk.

Les også:  3 av 10 unge krasjer og stikker av!

Regjeringen foreslår også at det skal etableres et nytt, uavhengig dagligvaretilsyn som skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet.

Stortinget skal behandle forslaget til lov om god handelsskikk i løpet av vårsesjonen 2020, og det forventes at loven vil kunne tre i kraft fra 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.