Lindorff støtter en mer moderne og forbrukervennlig inkassolov

kalkulator

Lindorff er positiv til foreslåtte endringer i inkassoloven som vil bidra til en mer moderne og forbrukervennlig inkassobransje. Samtidig ser vi at endringene, og spesielt kuttene i gebyrsatser, vil medføre en krevende omstilling for bransjen. 

En arbeidsgruppe nedsatt av justisdepartementet overleverte i dag sitt forslag til endringer i inkassoloven. Dette er fem av de viktigste forslagene:

  • En betydelig reduksjon i gebyrer, særlig på små inkassokrav.
  • En sammenslåing av inkassokravene én person får fra samme kreditor.
  • Skjerpede krav til kompetanse i inkassobransjen. 
  • Tydeligere regler for hva som er god inkassoskikk og hva som ikke er det.
  • Skjerpede tiltak, som bøter, mot aktører som ikke følger loven.

– Disse endringene vil være bra for forbrukerne, som vil dra nytte av lavere gebyrer og en styrking av bransjens samlede kompetanse. Men det vil helt klart også kreve en stor omstilling av bransjen, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Det foreslås en betydelig reduksjon i gebyrene, særlig for småkrav som betales etter den første betalingsoppfordringen. 

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Vi har forståelse for at gebyrene på mindre krav reduseres, fordi økt automatisering har gjort det mer effektivt og billig å inndrive disse kravene. Samtidig ser vi at stadig flere folk har problemer med å gjøre opp for seg, og at de som allerede sliter, sliter mer. For å hjelpe disse personene er det helt nødvendig at vi følger dem opp personlig gjennom samtaler og rådgivning. Dette krever spesialkompetanse hos våre medarbeidere og kan ikke gjøres gjennom en automatisert prosess, sier Hjellegjerde Martinsen.

Hver dag snakker Lindorffs rådgivere med 3000 mennesker på telefon, og daglig inngår selskapet mellom 600 og 800 betalingsavtaler gjennom dialog i ulike kanaler. Selskapet bistår også med å inngå både offentlige og utenrettslige gjeldsordningsavtaler for folk som ikke har evnen til å betale og som skylder penger til flere parter.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Slike saker kan være komplekse, og vi jobber for å få på plass løsninger som er tilpasset den enkeltes situasjon. Bak hver inkassosak er det en person med sin egen historie, som vi må møte med forståelse og respekt. I 2018 hjalp vi over 8000 personer med å få på plass slike gjeldsordningsavtaler, sier Lindorff-sjefen.

Lovforslaget skal ut på høring og deretter videre til behandling i Stortinget. Lindorff har bidratt med faglig kompetanse til arbeidsgruppen som har laget forslaget, men har ikke hatt innsyn i arbeidet som har vært unntatt offentligheten. Selskapet har blant annet vært en pådriver for økte krav til kompetanse og tydeligere regler for hva som er god inkassoskikk. 

–De fleste inkassoselskaper behandler folk som skylder penger på en god måte, men som bransje må vi også ta selvkritikk for noe feilbehandling av forbrukere. Dette henger delvis sammen med at reglene for god inkassoskikk er åpne for ulik tolkning og at bransjen i noen tilfeller mangler tilstrekkelig kompetanse. Det er positivt at dette tas opp i lovforslaget, sier Hjellegjerde Martinsen.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Det er 30 år siden regelverket ble innført i Norge. Inkassobransjen står nå overfor store forandringer, som er delvis drevet av teknologisk utvikling, endrede behov hos forbrukere og kunder og stigende gjeld i samfunnet.

– Selv om det innebærer en tøff omstilling, er det viktig at både bransjen og inkassoloven tilpasses samfunnsutviklingen. Men før vi kan si noe mer detaljert om konsekvensene, må vi gå grundig gjennom hele lovforslaget, sier Hjellegjerde Martinsen.

Lindorff er opptatt av at den nye loven skal være rettferdig og rimelig for alle parter: forbrukerne, kreditorene og inkassoselskapene. 

– Loven må sørge for at bransjen har forutsetningene for fortsatt å kunne drive med forsvarlig og profesjonell inkassodrift, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.