LESERINNLEGG: Vi må utvikle, ikke avvikle studiested Nesna

utdanning

Det sier Marius Jøsevold etter nyheten om nedleggelse av studiested Nesna. Det er ikke slik at Nord Universitet har monopol på utdanningen i Nordland. Nå er tiden moden for en utstrakt oppbygging av utdanningstilbudet i distriktene.

Av Sondre Bråten, Vefsn SV og Jitse Buitink, Andøy SV.

Nord-Norge må satse hardt på utdanning for å holde på ung, attraktiv arbeidskraft. Men også for å sørge for at folk kan etterutdanne seg. Det er helt opplagt at terskelen for å etterutdanne seg, er vesentlig lavere for en familiemann enn en ungdom uten forpliktelser. Derfor er det å gå inn i framtiden med baken først når det kommer til å avvikle desentralisert samlingsbasert utdanningstilbud, som for eksempel Stokmarknes, Sandnessjøen og Nesna. 

Helgeland er en region på ca 80 000 innbyggere som bærer preg av prosess- og petroleumsindustri, samt havbruk. Denne yrkesgruppen mangler utdanningstilbud i dag. Nærmeste utdanningstilbud for Helgelendingene er Trøndelag, evt Narvik for prosess- og petroleumsteknologi, og Bodø for Havbruk. For at Helgelendingene skal kunne styrke vår største industri, så er det vesentlig med utdanningstilbud til vår største industri. Og nå kommer en kjempemulighet, nå blir bygget som i dag huser Mosjøen videregående skole avd sentrum snart ledig. Bygget kan i framtiden huse utdanningstilbud som prosessteknologi og havbruk. Kanskje til og med teknisk fagskole, som er ett supert utdanningstilbud for folk med fagbrev. 

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Det er viktig at industrien på Helgeland kjenner sin besøkelsestid, og samles opp om å få utdanning til Helgeland! Om UiT og Nord Universitet så stiller seg på bakbeina, kan vi vise vår nordnorske dugnadsånd. Industrien kan samle en pott, starte en privatskole. Skolen vil på sikt bli selvfinansiert, som følger av statlige subsidier. Andre universitet kan også stå som eiere, dersom det er en forutsetning.

Dette har vært gjort før, vi kan jo nevne at Landbrkhøyskolen på Ås i Østfold, la en del av sitt utdanningstilbud til Vefsn Landbruksskole.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

I nordre del av fylket står regionene Lofoten og Vesterålen også snart uten studietilbud, men med en stor utfordring fremfor døren. Hele verden vil inn. Turistene kommer med fly og bil, og 50% av godstrafikken fra Asia til Europa går forbi kysten. Samtidig trekker viktige samfunnsstøttespillere, som forsvaret, seg ut av regionen. Våre to største beredskapsbaser, Kystvaktbase Nord og Andøya Flystasjon er truet, noe som i seg selv strider mot all fornuft.

Beredskap og miljøvern som næring, burde være tanken. En utdanningsretning innen beredskap i denne sårbare regionen,vil skape et miljø som øker både beredskapen, interessen og den generelle beredskapen. Samtidig burde det være et utdanningstilbud rettet mot reiseliv for å kunne sette fokus på utfordringene rundt denne næringen. Er det noe det er nok av på Andøya, så er et byggmasse. Og her er det kapitalkrefter som kan bære en slik investering. Beredskap er en gullgruve for miljøet og pengeboka.Men også en nødvendighet.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Andøy Næringsforening mener lokalsamfunnet vil være tjent med å rekruttere ungdom med lokalkunnskap inn til en lokal forankret utdanning. Tilhørighet og lokalkunnskap er viktige byggesteiner for å knytte sammen næringene til å kunne bli en pengemaskin som også kan løse utfordringene knyttet til turisme.

Alle aksjoner skaper en motreaksjon. Universitetene bestemmer ikke hvor folk skal utdanne seg, det er tilbudet som gjør det. SV tar til ordet for en kraftig oppgradering av studietilbudet i distriktene. Styringen og opprettelsen skjer av det offentlige, men industrien og lokale krefter kan sette frem ønsker for innhold og finansiere en oppstart.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.