LESERINNLEGG: Trafikksikkerhet er viktigere enn fotobokser

vinter trafikk

Over tid har antallet alvorlige ulykker gått ned på norske veier. Dette er en svært gledelig utvikling der grep som utbygging av møtefrie veier, bedre veivedlikehold og god trafikkopplæring har gitt et solid bidrag til denne svært positive utviklingen.

Av Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor Andre Johnsen
Transport og kommunikasjonskomiteen, FrP.

Det har videre vært en modernisering av bilparken med utstyr og teknologi som hjelper førere som gjør feil og bidrar til sikkerheten for de som kjører på veiene våre.

Det blir misvisende når trafikkforskere, fagetat og mediene hiver seg på de politiske korrekthetene og fremhever fotoboks og kontroll som det viktigste virkemiddelet i trafikksikkerhetsarbeidet. Spesielt synes vi det er trist at man med dette, signaliserer at norske bilister er hensynsløse med egen og andres sikkerhet. Vi mener det er på tide å ta et oppgjør med denne nedrige holdningen til norske bilister. Tvert imot mener vi at vi har en god trafikkultur i Norge, og at de aller fleste bilistene er aktpågivende og oppfører seg svært godt i trafikken. Vi mener derfor at bilistene skal ha en stor del av æren for at norske veier er blitt sikrere gjennom den god trafikkulturen og opplæringen vi har hatt i Norge.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Over tid har det vært manglende investeringer i nødvendig kapasitet på hovedveinettet og mangelfullt vedlikehold som har svekket sikkerheten på veiene. I tillegg har høy vektavgift gjort trafikksikre biler dyre. FrP i regjering tok noen kraftige grep på disse områdene. Nybilavgiftene er redusert slik at bilparken moderniseres og blir sikrere. Videre bygges det mer ny motorvei enn noen gang og vedlikeholdsetterslepet reduseres. Bevilgningene til samferdsel ble økt med 80 prosent de årene FrP satt i regjering.  

Les også:  Slik blir ladesommeren

Alle er vi enige om nullvisjonen. Derfor bør alle gode krefter samles om de grepene i trafikksikkerhetsarbeidet som gir beste effekt. Kontroversielle symboler som fotoboks gjør at søkelyset blir feil og trekker ressurser og oppmerksomhet bort fra det som gir virkelige resultater.

Her kan det vises til at etablering av veistandard som er i pakt med trafikkgrunnlaget har dokumentert effekt. På E-6 i Østfold ble det etter standardheving til møtefri motorvei en reduksjon i antall drepte og hardt skadde med hele 75 prosent. Samtidig økte trafikken på veien betydelig og farten ble økt markert. Vi må fortsette å bygge ut hovedveinettet til motorveistandard. Risikoen for personskadeulykker på motorveier er omtrent 50 prosent lavere enn på andre veier.

Det er et paradoks at i Sverige, som har knivet om å være best i verden på trafikksikkerhet, så har man svært begrenset bruk av fotobokser. I den perioden som FrP har sittet i regjering så har dødsulykkene på veiene våre gått ned til tross for at vi har hatt en restriktiv holdning til bruk av fotobokser. Dette viser vel med all tydelighet at ropene etter fotobokser er en skinnmanøver og er symbolpolitikk heller enn det som skal til for å få ned ulykkene.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

For FrP er trafikksikkerhet viktigere enn fotobokser. La oss bruke kreftene på det som gir effekt nemlig fortsette å bygge ut moderne, effektive og møtefrie veier, nyere biler med trafikksikkerhetsutstyr, samt sikre at vi også fremover har fokus på holdningsskapende arbeid og en av verdens beste trafikkopplæringer. Vi må avslutte epoken der kontroversielle symboler får dominere trafikksikkerhetsarbeidet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.