LESERINNLEGG: Stortingspartiene har glemt norske enslige og aleneboende

mentalt lengsel

Nærmere 1/3 av Norges husstander består av mennesker som bor alene. Fra enkelte hold hører man fra tid til annen at dette er en av flere grupper som sutrer, men som har det bra. Er dette en riktig konklusjon? Nei, situasjonen er ikke så enkel som svart-hvitt malerne påstår.

Aleneboende mennesker betaler full pris på alle varer og tjenester uansett forbruk, enten det gjelder husleie, kommunale avgifter, boliglån, strøm, telefon, mv. Andre husstander, med flere medlemmer som har inntekt, deler de samme byrdene vanligvis på flere inntektskilder.

Enslige er ikke bare aleneboende, de har bare én inntekt. Av den grunn er det mange enslige som sliter med å få økonomien til å strekke til, de har i tillegg begrensninger i lånemarkedet og får ofte ekstrakostnader fordi de er enslige.

De har ikke hittil fått gjennomslag for skattekompensasjon for merkostnader ved å være alene. Selv om det i en viss grad lar seg gjøre å foreta diverse innstramninger for å tilpasse seg gitte levekår, tærer det i tillegg svært hardt på økonomien og livskvaliteten.

Demokratene i Norge ser det som et mål er bl.a. å kjempe slik urettferdighet. Jeg ser det som en viktig sak, å kjempe for at enslige også kan nyte godt av en rettferdig fordeling av goder og ikke utsettes for flere belastninger enn andre i samfunnet.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.