LESERINNLEGG: Personellet er taperen i Forsvarsbudsjettet

befalets fellesorganisasjon

Regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram på mandag hadde fint lite om personell, men mye om investeringer, aktiviteter og kampkraft. Taperen i budsjettet er personellet.

Et budsjett uten å nevne de ansatte er ikke balansert!

Forsvarsbudsjettet mangler et kapittel om personellet. Opptil 60 % av driftsutgiftene er knyttet til ansatte, der våre rettigheter er synkende og pålagte plikter er økende.

Viljen til å yte det lille ekstra blir redusert.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

Konsekvensen er at lojaliteten og viljen til å yte «det lille ekstra» blir redusert. Forsvaret sliter med å beholde ansatte. Det er derfor trist å se at man i budsjettet legger rammer som øker avgangen, ikke reduserer den.

Forsvaret er underbemannet! Det resulterer i store tall på overtidstimer, ikke avspaserte timer, og ikke gjennomført ferie. Dette er et sekssifret beløp, altså mange årsverk.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

Det fremlagte budsjettforslaget har en intern balanse mellom drift og investeringer på 66-34. NATOs anbefaling er 80-20 fordeling. Vi får altså et driftsbudsjett som ikke støtter opp om investeringene, og det er alvorlig. Når da regjeringen ytterligere senker driftsbudsjettet og samtidig vil øke aktiviteten og senke klartider, vil belastningen øke!

Forsvarsbudsjettet må være balansert og synliggjøre vilje til å nå 2-prosent målet. Det vil gi Forsvarssjefen rom til å øke kvaliteten på kort sikt, det vil synliggjøre personellsituasjonen på en etterrettelig måte.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Det vil være ansvarlig.

Jens Jahren
Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.