LESERINNLEGG: Norske veier holder ikke mål!

frp

Opplysningsrådet for veitrafikken publiserte nylig en rapport over kvaliteten på norske veier, sammenlignet med andre europeiske land. Norge scorer lavt på kvalitet og er desidert sist når det gjelder konnektivitet. Som måler hvor godt veiene knytter byene sammen.

Av Terje Halleland, Stortingsrepresentant FrP

Vi må dessverre konstatere at rapporten bekrefter det vi har sagt om at Norge ligger etter med veivedlikehold. Samtidig ser vi at Norge har det tregeste hovedveinettet av de landene vi er sammenlignet med. Det har direkte å gjøre med manglende investering, veivedlikehold og bidrar til en lite smidig infrastruktur. 

Les også:  Ørjan blir Brand Manager for Lexus Bodø

Veier har de siste ti årene blitt bedre, etter at Frp hadde samferdselsministeren. Men etter valget i september, hvor de rødgrønne gikk seirende ut, vil veivedlikehold stå langt ned på prioriteringslisten. Selv om Norge er et land der vanlige folk har bruk for bilen hver eneste dag. Men regjeringen vil satse mindre på vei, og de har i realiteten gått til kamp mot bilen og veier.

Les også:  – Dropp Nord-Norgebanen

Lukten av asfalt som spredte seg over det ganske land, da Frp hadde ansvar for samferdselsdepartementet må vi dessverre se langt etter. Regjeringen forstår dessverre ikke viktigheten av at gode veier sørger for effektivitet og binder by og regioner sammen, det bidrar til næringsutvikling og det skaper arbeidsplasser.

På tross av dystre spådommer fra enkelte, da Frp i regjeringen satt opp fartsgrensen til 110 på enkelte strekninger på E18 viser det at Norge er det tryggeste landet å ferdes i trafikken i. Selv om ett dødsfall i trafikken er ett for mye er det gledelig å se at vi er et trygt land når det kommer til trafikksikkerhet. Fremskrittspartiet frykter for at statistikken skal peke i feil retning dersom vedlikeholdsetterslepet ikke gjøres noe med. Det må settes av betydelige summer for å sørge for gode, effektive og trafikksikre veier.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.