LESERINNLEGG: Nord-Norge går så det suser, men noen vil likevel ikke bo der

finnmark troms

Regjeringen har tatt en rekke grep for å styrke og utvikle landet vårt. Hele landet vårt. Dette har gitt gode resultater, ikke minst i våre nordligste fylker, med høy økonomisk vekst og med lav arbeidsledighet.

Av Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant for FrP og Nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Men folketallet i de nordligste fylkene er fallende. I følge tall fra SSB, skyldes befolkningsnedgangen primært ikke at folk som er født eller oppvokst i disse fylkene, flytter ut. Faktisk er tallet på at disse flytter ut, lavere enn under den forrige regjeringen.  For Finnmarks del har antallet aldri vært lavere. I 2008 under rødgrønn regjering, var antall «innfødte» som flyttet ut, hele 14 ganger så mange.

Men det som er interessant med tallene, er at mens personer født og oppvokst i de nordligste fylkene, ser ut til å trives godt, og dermed i mindre grad flytter ut, viser tallene for personer med innvandrerbakgrunn det motsatte. De fire siste årene har mellom 62% og 73% av de som flytter ut fra de nordligste fylkene, hatt innvandrerbakgrunn, 82% av disse med ikke-vestlig bakgrunn.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Når opposisjonen stadig snakker ned denne landsdelen, krisemaksimerer og har reversering av sammenslåing av fylker som eneste fokus, gir dette kanskje ikke verdens største trygghet for sitt bosted, for mennesker som ikke kjenner landsdelen inngående. 

Min oppfordring går til den enkelte kommune. De kommunene som opplever stor fraflytting, bør snarest mulig kartlegge hvorfor det er så stor forskjell på å være født der og det å flytte inn der. Hvorfor trives man ikke på linje med de andre? Er det mangel på inkludering? Mangel på språkopplæring? Eller mangel på en fremtidstro? 

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

De grepene regjeringen kan ta, er å sette krav ovenfor kommunene til norskopplæringen og resultatene av integreringen. Det har vi allerede gjort. Kommuner som ikke kan vise til gode resultater får ikke lenger bosette nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Så kan vi kartlegge flyktninger og asylsøkere for deres kompetanse, utdannelse og interesser, slik at vi i større grad plasserer mennesker til steder som matcher arbeidsmarkedet i den enkelte landsdel. Også dette er vi i gang med.

Vi kan ikke vedta at folk ikke kan flytte, men vi kan vedta hvordan hele landet kan utvikle seg. Og det har vi gjort ved å forenkle, fornye og forbedre lovverk, satset formidabelt på samferdsel og sørget for lavere skatter og avgifter. Derfor har vi nå en svært lav arbeidsledighet i hele landet og denne landsdelen går veldig godt. Og dette er nok grunnen til at andelen «innfødte» som flytter ut, har vært lav de siste årene.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Så må den enkelte kommune selv sørge for at de som bosettes hos dem, føler seg hjemme og får tilgang til dette arbeidsmarkedet. 

Brorparten av disse kommunene styres av Senterpartiet. Jeg oppfordrer Vedum til å ha større tiltro til sine egne lokalpolitikere, fremfor å stadig rope på regjeringen. Når vi vet hvem det er som flytter, er det også lettere å ta nødvendige lokale grep. Det oppfordrer jeg disse kommunene til å gjøre.


Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.