LESERINNLEGG: Nei til koronapass og vaksinetvang!

pdk

I mai 2021 leverte Partiet De Kristne sin høringsuttalelse til departementet. Konklusjonen kan med fordel gjentas her:

Av: Erik Selle, partileder, Partiet De Kristne (PDK)

«Regjeringens håndtering av korona-situasjonen har ikke vært preget av åpenhet og konsistens. I tillegg har man nå fått 60 års hemmelighold som gjør at befolkningen ikke selv kan vurdere myndighetenes beslutningsgrunnlag, men er i stor grad overlatt til å stole på staten. Covid-19 vaksinen kan inngå i det internasjonale vaksinesertifikatet og registreres på ordinær måte innenfor dagens praksis. Regjeringen og departementet må fravike sin forutsetning om at vaksiner alene skal åpne samfunnet. Samfunnet burde vært åpnet allerede med en rekke andre tiltak i bunn. Når treningsstudio stenges uten noe særlig smittetall fra den arena, gir det grunn til å stille spørsmål ved beslutningene. 

All informasjon om virusets opphav, egenskaper og eventuelle langtidseffekter, må på bordet. All dokumentasjon og statistikk på bivirkninger av vaksinene må kontinuerlig oppdateres. Folk må få velge selv om de skal ta denne vaksinen, og utvidet lovhjemmel for et eget koronasertifikat må avvises.»

I september 2021 leverte PDK et nytt høringssvar til departementet. Denne gangen om ønske om å forlenge bestemmelser i smittevernloven. Også hovedpunktene i denne uttalelsen kan med fordel repeteres: 

«PDK legger følgende til grunn for den videre håndteringen av Covid-19: 

  • Vaksinering skal være frivillig. 
  • Barn og unge i alderen 12-15 år skal ikke vaksineres. 
  • Ingen vaksinering skal skje gjennom skolene, men kun på helsestasjoner hvor man møter frivillig opp. 
  • Coronapass som passerseddel for handle- og bevegelsesfrihet skal avvises. 
  • Full åpenhet om bivirkninger av vaksinen, og full åpenhet om kort- og langsiktige symptomer og konsekvenser av Covid-smitte.» 

Overlege Trude Basso ved St Olav hospital i Trondheim uttaler følgende til NRK: «Det er ikke en sykdom som er farlig for de fleste, og man bygger samtidig immunitet som gjør oss sterkere rusta mot nye mutasjoner og framtidig oppblomstring av pandemien. I tillegg er det bedre å leve uten så mange tiltak for en sykdom som for de fleste ikke er farlig». 

Da vaksinen ble presentert skulle den beskytte folk fra å bli smittet og bli syke. I dag ser vi at vaksinerte smitter og blir smittet, blir syke og endog dør av covid. Argumentet nå er at vaksinen gjør at de fleste ikke blir alvorlig syke. Bivirkninger av vaksinen har derimot ikke tilsvarende fokus, men rapportene vil tvinge seg frem etter hvert og gi et bedre overblikk. Mennesker som velger å være uvaksinerte vil for det meste fortsatt ikke bli veldig syke heller, men også i denne gruppen kan og vil mennesker bli syke og også miste livet. Så kan prosentene svinge og variere. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Kjernen i problemstillingen har imidlertid hele tiden vært å «flate ut kurven», nemlig å redusere trykket på sykehusene. Politikernes helse- og beredskapspolitikk er det følgelig som står avkledd i all sin gru. På to år har ikke de ansvarlige politikerne løftet en finger for å øke sykehuskapasiteten. Det har vært et tunnelsyn på nedstengning og vaksiner. Tanken om koronapass ble lansert på et tidspunkt man trodde vaksinen beskyttet mot å bli syk, hvilket den ikke gjør. Senest for noen dager siden døde en bekjent av covid etter sin tredje vaksinedose. 

Det er alltid farlig når maktmiljøer tar feil i store saker. 

Evnen til å erkjenne feil kan bli ødeleggende for neste valg. Når mediene i tillegg har blitt en del av makta, og i større grad jager borgere som kritiserer myndighetene istedenfor selv å kritisere myndighetene, ja da har demokratiet fått et eksistensielt problem. 

 Nå ser vi utenkelige videoer fra Tyskland, Australia og andre land hvor politiet prioriterer ressursene sine på å arrestere og kontrollere uvaksinerte. Italia og Litauen har innført en totalitær stat hvor vaksinepass er forutsetning for bevegelses- og handlefrihet for borgerne. Vaksinepass er grunnsteinen i et overvåkingssamfunn de frie liberale demokratiene vanskelig klarer å reise seg fra. Når definisjonen på fullvaksinert til stadighet endres, vil altså borgere tvinges til å ta stadig nye doser av en vaksine antagelig stadig fler ønsker færre av. Det kan synes som om Kina er blitt en rollemodell for demokratisk valgte politikere i vesten. Da må jeg minne om at Kina er fortsatt et undertrykkende kommunistisk regime med omskoleringsleire og konsentrasjonsleirer for vanskelig borgere. 

Det ubegripelige her er at ideen om koronapass ble lansert på et tidspunkt hvor det gav en form for mening. Vaksinen var redningen ut av pandemien fordi den skulle hindre sykdom og smitte. Nå når det viser seg at den i beste fall reduserer sykdomsgraden for de vaksinerte, men ikke hindrer eller fjerner hverken det å bli smittet, smitte andre eller blir syk, så fremstår monomanien om koronapass som enten uintelligent eller vikarierende. Begge muligheter er ganske skremmende for borgerne, det være seg om man er vaksinert eller ikke. Statens kontroll over borgernes liv blir nå ubegrenset. 

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Nedstengningene som har blitt gjort grunnet korona har skapt enorm skade.

Ensomhet, isolasjon, konkurser, ødelagte livsverk, ruinerte grundere, mentale plager, studenter og elever som har gjennomgått kraftig redusert kvalitet på liv, helse, studier og skolegang, eldre i ensomhet etc etc. Alt på grunn av manglende sykehuskapasitet. Disse to årene hadde borgerne kunne forvente at oljelandet Norge hadde satt himmel og jord i bevegelse for å utdanne flere sykepleiere, trene legestudenter til å steppe inn i en krisesituasjon for å frigjøre andre til intensivkapasitet, bygge ut infrastruktur etc etc. Men nei, ikke en finger er løftet. 

Faktisk meldes det nå om sykepleiestudenter på omskolering grunnet permisjoner og oppsigelser fra 2020 som mister sine særskilte økonomiske ordninger og må slutte halvveis. Og våren 2022 meldes det om universitetsstudier som forlenger digitalundervisning, helt eller delvis, i en situasjon hvor vi har en vaksinasjonsgrad som for lenge siden skulle normalisert tilværelsen, og når vi vet at dødeligheten er så lav. En generasjon med bachelor studenter på universitetene har aldri hatt en normal studiesituasjon fordi våre folkevalgte ikke har evnet eller villet skape rammebetingelsene for dette. Hva hvis covid blir en tilstedeværende faktor i tilværelsen som influensa? Skal Jonas og Erna leke Kina i det uendelige? 

Alle forstår at hvis covid hadde vært i nærheten av en pandemi som ebola, så selvsagt slipper man ikke smittede inn i en storby eller et lokalsamfunn og tar livet av hundrevis, tusenvis, ja et uant antall mennesker. Covid er ikke ebola, men er det sider ved covid myndigheten kjenner til som de ikke har opplyst om, og det er grunnen til å holde fast på en linje som beviselig har null verdi, ja da er det et alvorlig svik mot folket. Så mye tillit må vi ha til landets ledelse at vi ikke tror det er tilfellet, og da faller hele argumentet for coronapass. Nedsiden er så uendelig større enn noe som helst godt som kan komme ut av det. 

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Hvis Erna Solberg og Jonas G. Støre ønsker å gjenreise tilliten til landets ledelse i befolkningen.

kan de begynne med å fjerne 60 år hemmeligstempling av coronahåndteringen. Deretter kan de legge vekk denne orwellianske ide om å innføre koronapass. Deretter kan de klargjøre for alle at vaksiner er frivillig og legge ned lovforbud mot diskriminering av uvaksinerte. Forskjellsbehandling av vaksinerte og uvaksinerte i denne situasjonen foreligger det ikke grunnlag for. Deretter kan man legge vekt på å forebygge og behandle, skjerme de sårbare og åpne samfunnet. Så må en moden befolkning, som vi selv liker å anse oss som, vise ansvar nok til å skjerme oss selv med tanke på smitte og testing. 

Hvis følgene tall stemmer kan du ta dette med deg til valglokalet neste gang: Fra 1980 til 2021 er antall sengeplasser på norske sykehus halvert fra 22 000 til 11 000. I samme periode har folketallet økt betydelig. I influensasesonger håndterer sykehusene 3000 innlagte med luftveissymptomer og endog død til følge. Men med 300-400 covidpasienter skal hele samfunnet stenges ned på innfallsmetoden og uten en exit-strategi. Det sier seg selv at dette ikke kan få pågå lengre. Selv byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har nå begynt å stille spørsmål om covidstrategien. 

PDK krever nå som før, at alle kort legges på bordet og at beslutningsgrunnlag, effekt av vaksiner, bivirkninger av vaksiner, virusets opprinnelse og skadevirkning, de totale samfunnsøkonomiske og menneskelige kostnadene ved nedstengningene og en plan for styrking av sykehuskapasitet, kontinuerlig oppdateres og informeres om til borgerne.   

Hverken Italia, Østerrike, Tyskland eller Australia er i dag noen lysende eksempel til etterfølgelse. Kina er fremdeles ikke en rollemodell. Regjeringen må snarest legge ned forbud mot coronapass i hele Norge, og starte en gjenoppbyggende tillitsprosess mellom folk. Vi står tross alt i dette sammen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.