LESERINNLEGG: Når sannheten blir for tung å bære

pc

I Dagsavisen kunne vi nylig lese at «CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser.» Ifølge avisen avviser CIA i en hemmeligstemplet rapport Israels terroranklager mot seks palestinske arabiske organisasjoner, blant dem flere norskstøttede.

Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme.

Kilden er den engelske avisen The Guardian. I oktober i fjor gikk israelske myndigheter til det skritt å informere Norge og andre europeiske land som støtter seks forskjellige palestinske arabiske frivillige organisasjoner at disse organisasjonene, som en del av deres virksomhet, videreformidlet mottatt økonomisk støtte til personell som er engasjert i den palestinsk-arabiske terror-organisasjonen Folkefronten for frigjøring av Palestina, PFLP.  Denne organisasjonen er registrert som terror-organisasjon både i USA og Europa. Israel sa klart fra om at denne formen for finansiering av terrorister måtte opphøre.

De europeiske regjeringene protesterte mot indirekte å bli mistenkt for terrorfinansiering og forlangte å få fremlagt konkrete bevis fra israelske sikkerhetsmyndigheter for at deres klienter i sivile humanitære organisasjoner begår slike handlinger. De fikk den informasjonen som er offentlig tilgjengelig, men av forståelige grunner fikk de ikke det interne etterretningsmaterialet Israel sitter på. Israel vil ikke fortelle Anniken Huitfeldt og hennes kolleger i EU hvem det var som sladret. Det er imidlertid kutyme blant stater som ellers samarbeider om sikkerhetsspørsmål at informasjon av denne kategori ikke utveksles.

Når de europeiske statene ikke ville samarbeide med israelske myndigheter om å stenge igjen denne kanalen for støtte til terrorister, ble israelske sikkerhetsmyndigheter i august nødt til å gå til det skritt å ransake disse organisasjonenes kontorer i Rām Allāh og stenge dem fysisk ved å sveise igjen inngangsdørene.  Israel holder europeiske myndigheter ansvarlige for at disse humanitære sivilsamfunnsorganisasjonene ikke lenger yter sine humanitære tjenester. Virksomheten deres har i stor grad vært, mot betaling å forsyne europeiske myndigheter, EU og FN med alle de anklagene mot Israel om blant annet brudd på menneskerettigheter, apartheid, diskriminering og krigsforbrytelser som disse landene i sin tur regelmessig retter mot Israel, direkte eller gjennom FNs organer.

Les også:  LESERINNLEGG: Lakseskatten er nok et hån mot Distrikts-Norge

Det er lett å forstå at europeiske politikere og myndigheter finner det vanskelig å