LESERINNLEGG: Mange tiltak for å ta vare på villaksen

Foto: Venstre

Det er grunn til å være bekymret for villaksen. Miljøforvaltningen har gjort viktige grep med å innskrenke fisket mange steder, og regjeringen gjør mye for å styrke villaksbestandene.

Av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bodøposten har en sak om villaksen 6. oktober der Norges Jeger- og Fiskerforbund ber meg komme på banen for å redde villaksen. Jeg er på banen allerede. Vi gjør mange tiltak for å ta vare på villaksen og sikre bestandene av denne viktige arten som Norge har et spesielt ansvar for.

Regjeringen har fått på plass en genbank for bestandene av villaks og sjøørret i Hardanger som er under bygging på Ims i Rogaland og vil stå ferdig i 2020. Det brukes 70 millioner kroner på dette.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Vi bruker hvert år store ressurser på kalking i forsurede vassdrag og på å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Nå gjenstår det bare kun to regioner for gyro-behandling – Drivaregionen og Drammensregionen. I Driva er det bygget en fiskesperre som første fase i å bekjempe gyro-parasitten der. 

I år har vi hatt en forsterket innsats mot pukkellaks, som er en fremmed, uønsket art med toårig livssyklus. Innsatsen i år gir oss viktig informasjon for å kunne stå best mulig rustet når neste bølge av pukkellaks kommer om to år.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Ulovlig laksefiske er et stort problem. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi derfor 5 millioner kroner ekstra til Statens naturoppsyn til økt oppsyn for å hindre ulovlig fiske.  Det har også i år vært en styrket innsats på dette området på 3 millioner kroner. 

Vi arbeider også med å forsterke lovverket mot ulovlig fiske, og flere forslag har vært på høring. Et forslag er å øke strafferammen for grovt ulovlig fiske fra to til fem års fengsel. Det er også foreslått nye regler for midlertidig beslag i redskap og varig inndragning av redskap, og gebyr for brudd på loven.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

Vi har dessuten sagt nei til vassdragsutbygginger av hensyn til villaksen. Hjartås kraftverk i Rana kommune ble avslått i oktober 2018, blant annet med vekt på at Ranaelva er et nasjonalt laksevassdrag. Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune ble også avslått, og hensynet til villaksen var en av årsakene til avslaget.

Lakselus, sykdom og rømt oppdrettsfisk er andre problemer for villaksen. Vi må forvente en teknologisk utvikling i havbruksnæringen. I Granavolden-plattformen sier regjeringen at vi vil øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling i havbruksnæringen. Dette er viktig for å bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming.

Foto: Venstre

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.