LESERINNLEGG: Klima, mat og norsk skog

statskog

Staten balanserer omfattende miljøansvar i egen skog med trygge leveranser til norsk industri. Hvor viktig kan norsk skog bli i møte med klodens største utfordringer?

I internasjonal målestokk eier staten lite skog i Norge. Statskog driver på mindre enn tre hundredeler av den norske skogen som er egnet til skogsdrift. Men selv en så liten andel skaper stabile leveranser, ringvirkninger i milliardklassen og arbeidsplasser landet rundt. I tømmerbilen, på sagbruket, i foredlingsindustri og i produktutvikling vi knapt har sett starten på.

Sikrer miljøverdier
Trevirke gir oss flere og flere fantastiske produkt og framstår stadig viktigere i møte med verdens klimautfordringer. Men da må vi ta mange hensyn samtidig når vi driver skogen.
Derfor setter Statskog og andre norske skogeiere igjen tusenvis av dekar skog i hogstområdene for å sikre viktige miljøverdier. Og ikke minst planter skogeierne ny skog for å binde mer CO2 og legge grunnlaget for framtidige generasjoners verdiskaping. 

Les også:  15 millioner plastposer spart siden i sommer

Stort statlig vern
Myndighetene tar miljøhensyn ved å holde store områder frie for hogst. Staten har selv, gjennom Statskog, tatt et stort ansvar i vern av egen grunn. Hele 20 prosent av Statskogs drivverdige skog er vernet eller i verneprosess. I tillegg kommer omfattende vern som følger av alle miljøhensynene selskapet selv tar i skogsdriften. I sum står faktisk over halvparten av Statskogs drivverdige skog urørt.

Vern og bruk
Både vern og bruk sikrer viktige miljøverdier for framtida. Når statens egne arealer brukes aktivt for å nå nasjonale verneambisjoner, kan det gi en opphopning av vern i områder hvor staten er stor eier. Dette er situasjonen i Nordland, noe som bidrar til at Moelvens sagbruk i Namsos har langt lavere produksjon enn ønsket på grunn av begrenset råvaretilgang. Det samme gjelder sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal. Skog rundt Arbor vernes, så råstoff må hentes over stadig større avstander. Det betyr mer utslipp fra transport og dyrere produksjon i et marked som er krevende å konkurrere i fra før. Dette har redusert antallet arbeidsplasser på fabrikken og legger grunnlag for en gryende utrygghet rundt de 70 arbeidsplassene som er igjen i hjørnesteinsbedriften. 

Les også:  Landbruksdirektoratet: – Nok egg til jul

En nasjonal ressurs
Trevirke blir allerede til medisin, drivstoff, dyrefor og fiskefor, men svært mye av råstoffet sendes ut av landet vårt for den typen verdiskaping og videreutvikling. Både i Sverige og i Finland har investeringsnivået i treforedlingsindustrien vært langt høyere enn i Norge. 
Skog blir stadig viktigere som fornybar naturressurs i møte med to av verdens store utfordringer, klimaendringer og matproduksjon. Med bærekraft, strenge miljøstandarder og aktiv planting av ny skog er dette en fantastisk evighetsmaskin som bør brukes aktivt. I framtida kan skogen bli en viktig, nasjonal ressurs som skaper store, grønne verdier landet rundt. Også i Norge.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

Trond Gunnar Skillingstad

Kommunikasjonssjef i Statskog

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.