LESERINNLEGG: Kjør trygt hjem til Jul!

pynt lys dekor

Trygg Trafikk har siden 1994 gjennomført minnemarkeringen Lys til ettertanke. Den 3. januar minnes vi Norges trafikkofre.

Av: Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, FrP.

Første halvår i år var det en dobling i antall omkomne på norske veier, med hele  63 dødsfall. «Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren.» uttalte vegdirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.

De aller fleste alvorlige ulykkene skjer på tofeltsveier. Utbygging av nye og bedre veier redder rett og slett liv.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

Flere år med fokus på tryggere veier og trafikksikkerhet har vært ekstremt viktig, og mange ulykker som tidligere var dødsulykker får mindre alvorlige konsekvenser. Dette er en av grunnene til at Fremskrittspartiet økte samferdselsbudsjettet med 75 prosent når vi satt i regjering, og reduserte vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår.

Dessverre ser vi nå at samferdsel er det politikkområdet som har blitt mest nedprioritert i den nye regjeringens budsjett. Ingen nye viktige veiprosjekter settes i gang av regjeringen i 2023, samtidig som avgiftene på nye trygge biler skrus opp betydelig, så er dette uheldig for trafikksikkerhetsarbeidet. Jeg er spesielt bekymret for at alle de øremerkede pengene til rassikring er borte. At vei, trygghet og samferdsel får milliardkutt vil på sikt kunne gå ut over trafikksikkerheten.

Les også:  VIDEO: Gjennomslag i løsmassetunnelen på Helgeland

Norge har en nullvisjon for trafikkdrepte som vi dessverre fortsatt er langt unna å nå. Likevel ser vi resultatene av tidligere satsninger på vei. I 2021 var Norge det landet i EU med lavest risiko for å omkomme i trafikken. 17 mennesker per million innbyggere døde i Norge, mens EU-snittet er 45. 

At antallet som omkommer er lavt, er likevel ingen trøst for de familiene som blir rammet av en slik uforståelig og meningsløs tragedie. Ta vare på familien, og kjør forsiktig hjem til jul. Dine nærmeste har ingen å miste.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.