LESERINNLEGG: Kjære Lysbakken!

Læringsverkstedet

Etter ditt utspill i media 25. november i år, vurderte jeg lenge bare å sitte stille i båten i håp om at det ville blåse over. Men ringvirkningene av ditt utspill gjør at jeg nå må reagere.

På vegne av alle de 6000 ansatte som jobber for oss og som stolte går på jobb hver dag. Som brenner for hvert enkelt barn i sin barnehage, og som praktiserer den pedagogikken de selv brenner for. Hver dag. Og på vegne av alle mødre og fedre som har valgt å ha barna sine i våre barnehager. Fordi de kan velge hvor og hvem de vil skal gi barna deres en trygg og sikker hverdag når de selv er på jobb.

Du provoserer, først og fremst fordi du påstår at eierformen dreper mangfoldet. Og da må jeg korrigere deg på det. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet vises det at 1108 private barnehager er registrert med en pedagogisk profil mot 439 kommunale barnehager. Private barnehager er i en særklasse når det kommer til det å kunne tilby barn og foreldre valgmuligheter innenfor barnehage.

Hele 85 av Læringsverkstedet 230 barnehager har en pedagogisk profil i alt fra frilufts-, maritime- og naturbarnehager, idrettsbarnehager, gårdsbarnehager, musikkbarnehager og tros- eller livsynsbarnehager, samt også Montessori og Reggio Emilia-inspirerte barnehager.

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

Alle våre barnehager bygger på et konsept som vektlegger lokal frihet og delekultur, metodefrihet og grasrotautonomi. Vi er tydelig på at den gode barnehagen drives lokalt. Men de har styrken av å ta del i et fellesskap med mange profesjonelle ressurser, og et svært dyktig støtteapparat innen alt av administrative oppgaver.

I samme åndedrag går du langt i å insinuere at overskuddet på 100 millioner, før skatt, går til eierne våre og deres private forbruk. Læringsverkstedets overskudd er på 3,6%. Det er mindre enn Kommunenes Sentralforbund anbefaler for kommunal virksomhet, og mindre enn enkeltstående aktører, som sitter igjen med 4,7%. Hver krone i overskudd bidrar til å sikre vedlikehold og videreutvikling av barnehagene og personalet, samt at det gir trygghet for en sunn og god drift også i fremtiden.

Vårt overskudd på 100 millioner, fordelt på 230 barnehager, tilsvarer i overkant av 400.000 per barnehage, eller tilsvarende 14 dager med lønn, etter at skatt til kommunene er betalt. Og dette er penger, som BA i sin artikkel helt korrekt påpeker, blir i barnehagene og kan brukes av barnehagen i fremtiden.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Norske politikere har utvist klokskap og skapt en barnehagesektor som er blitt en suksesshistorie. Her vises hvordan det offentlige og private sammen har skapt faglig utvikling og sikret full barnehagedekning. Gjennom en sunn konkurranse underlagt en streng detaljregulering fra myndighetene, har barnehagesektoren ved siden av hjemmet, utviklet seg til vår tids viktigste dannelsesarena for barna. Dette er noe vi i Læringsverkstedet tar på største alvor, vi ønsker å gi barna en best mulig start på livet. Det er en direkte usannhet at private aktører utnytter sine ansatte. Faktisk er det slik at 100% av de store kjedene i private barnehager har tariffavtale for sine ansatte. De få (ca 5%) innen privat sektor som enda ikke følger tariff, består utelukkende av frittstående enkeltaktører. Og ifølge tall fra SSB, er også sykefraværet i 1.kvartal 2018 lavere i private barnehager enn i kommunale barnehager. Det skiller faktisk så mye som 0,9%, noe som vi begge vet utgjør en samfunnsøkonomisk gevinst.

Når du i tillegg får det til å fremstå som at private aktører, og særlig Læringsverkstedet som den raskest voksende aktøren, er i ferd med å overta markedet, må jeg legge enda flere fakta på bordet.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Det finnes 6000 barnehager i Norge, 3000 av disse er kommunale, 3000 er privateid. Læringsverkstedet eier i dag 230 barnehager, noe som utgjør en markedsandel på under 4%. Det er ikke bare bemanningsnormen som gjør at de små barnehageeierne ønsker å selge. Et stadig økende krav fra myndighetene til kvalitet, planarbeid og rapportering er utfordrende i en hektisk hverdag. Da er det lettere å være en del av et fellesskap hvor de deler på regningen, samtidig som de blir en del av et stort fagmiljø, noe som kommer ansatte, barna og foreldrene til gode lokalt.

Det er nemlig slik vi mener at gode barnehager skal drives.

Så, Lysbakken, nå som flere fakta er på bordet og vi kanskje har fått et bedre bilde av helheten. Kan vi heller dreie diskusjonen over i det som virkelig er viktig? Hvordan dere som politikere og vi som aktør bidra til å øke kvaliteten i barnehagene våre?

Hans Jacob Sundby
Eier/daglig leder Læringsverkstedet

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.