LESERINNLEGG: Hvordan blir vi trygge foreldre?

stine sofies stiftelse

Vi gleder oss – og vi gruer oss. Livet med en liten baby er både spennende og fint, men det er også utfordrende. De fleste må gjennom krevende situasjoner, mye gråt og lite søvn.

Derfor trenger vi å forberede oss på det nye livet. Forberede oss på å bli trygge og gode omsorgspersoner – også når det blir vanskelig.  

Barn er mest sårbare for vold og overgrep i sine første leveår, og det kan påvirke den viktige utviklingen av hjernen. Det kan gjøre at de får problemer med å leke og lære i barnehagen og på skolen, og vanskeligheter med å få og beholde venner og relasjoner. Regjeringens strategi for foreldrestøtte, Trygge foreldre – trygge barn, slår fast at «foreldrestøtte kan spare familier for lidelser, styrke oppvekstsvilkårene for barn og ungdom, og legge til rette for langvarige positive virkninger for samfunnet».

Les også:  Mange trafikkulykker har årsak i bilens berøringsskjerm

Stine Sofies Stiftelse har i nesten 10 år hatt et eget program om farene ved å riste eller på annet vis skade spedbarn fysisk. Det har vært i bruk på hundrevis av helsestasjoner og barselavdelinger. Gode erfaringer med programmet og anbefalinger gitt i barnevoldsutvalgets rapport, om å utvide programmet, gjør at vi nå etablerer et nytt og bredere informasjonsprogram som skal gi støtte og hjelp til foreldrene i hele Norge.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Vi kaller det Stine Sofie Foreldrepakke. Målet er å gi konkrete strategier for å håndtere krevende situasjoner, uten at det blir utrygt og farlig for barnet. Den viktigste effekten er at både voksne og barn får en trygg og god start på det nye livet.

I programmet vil alle foreldre få ei foreldrebok og tilgang på en egen app. Viktige arenaer er i svangerskapsomsorgen, på barsel og på helsestasjonen etter fødsel. Det er der jordmødre, leger, sykepleiere, barnepleiere og helsesykepleiere skal ta de viktige samtalene med blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips for småbarnsforeldre.

Søvn, hjernebygging, gråt og gode planer for krevende situasjoner, er viktige stikkord. Det samme er egen barndom. Mange av oss tenker tilbake på nettopp egen oppvekst når vi skal bli foreldre – på gode og på vonde minner. Egne barndomsopplevelser kan bety noe for hvordan vi blir som foreldre. Måten vi klarer å forstå hvordan disse erfaringene har påvirket oss, har betydning for hvordan vi møter egne barn. Foreldrepakka skal sette blivende og nybakte foreldre i stand til å gi barna en tryggest mulig start i livet. Startskuddet og lanseringen er Arendalsuka 2019!

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

John Are B. Jonassen
Leder fag- og tiltaksutvikling, Stine Sofies Stiftelse

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.