LESERINNLEGG: FrP vil sikre norske sjøfolk

ferge

Vi var mange som ble svært overrasket over at regjeringen valgte å svekke nettolønnsordningen i budsjettforslaget for 2021.

Av Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, FrPs næringsfraksjon på Stortinget.

FrP har alltid vært på lag med norske sjøfolk, og vi strekker oss langt for å legge til rette for at norsk maritim kompetanse fortsatt skal være etterspurt og tilgjengelig. Derfor er det viktig med en forutsigbar og god nettolønnsordning for sjøfolk.

Dessverre har denne ordningen vært under press fra flere politiske hold. Derfor var det en viktig seier for FrP i regjering da vi fikk gjennomslag for å lovfeste og styrke nettolønnsordningen. Dette ble godt tatt imot av sjøfolkenes organisasjoner og rederiene. Det er derfor overraskende at regjeringen nå foreslår å kutte i nettolønnsordningen, som sikrer arbeidsplassene til nesten 12 000 norske sjøfolk, og anslår at rundt 6500 sjøfolk vil bli berørt av endringene. Det er direkte uansvarlig, og spesielt i en tid der flere sjøfolk er blitt satt på land som følge av koronapandemien. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Det viktigste vi som politikere kan gjøre nå i disse krisetider for maritim næring er å sikre og legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser. Tiden er ikke inne for å kutte i en ordning som gjør norsk arbeidskraft attraktivt.

FrP går inn i regjeringsforhandlingene for å stoppe de planlagte kuttene og for at ordningen skal styrkes, ikke svekkes. 

Da regjeringen la frem revidert statsbudsjett denne våren, preget av ekstraordinære korona-tiltak, ble heller ikke da maritim næring tilgodesett i særlig grad. Men FrP sørget for at makstakene i nettolønnsordningen ble fjernet for resten av året. Dette betydde at norske skip i petroleumsindustrien og norske skip i utenlandsfart fikk større tilskudd for å ha norske sjøfolk. Effekten var umiddelbar. Østensjø Rederi i Haugesund flagget om ett offshoreskip fra NIS til NOR, og lot være å flagge ut et annet som de hadde planlagt. Dette betydde at flere arbeidsplasser for norske sjøfolk. Dette viser at endringer i nettolønnsordningen får effekt konkret og umiddelbart. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Akkurat i disse dager diskuterer et utvalg med representanter for de ulike aktørene i maritim næring – både redere og sjøfolk – hvordan norsk maritim kompetanse skal styrkes og hvordan man best skal sikre arbeidsplassene til norske sjøfolk på norske skip. Utvalget skal også se på nettolønnsordningens innretning. Utvalget ble nedsatt på FrPs initiativ. Anbefalingene til utvalget skal legges frem i forbindelse med regjeringens melding til Stortinget om den maritime politikken som kommer senere denne høsten. Det er derfor svært overraskende at regjeringen velger å svekke nettolønnsordningen nå før utvalget har konkludert. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

I Fremskrittspartiet er vi stolte over Norges lange historie som sjøfartsnasjon, og at vi er fremdeles er en stormakt på sjøen selv om vi er et lite land med bare fem millioner innbyggere. Sjøfolk har spilt en viktig rolle i Fremskrittspartiets historie, og er en del av vårt parti-DNA.  I Stortingets spørretime på onsdag i forrige uke kalte statsministeren nettolønnsordningen en subsidiering av enkeltnæringer. Vi derimot kaller nettolønnsordningen en investering i maritim kompetanse. En god og forutsigbar nettolønnsordning sikrer norske sjøfolk og norsk kompetanse på norske skip på alle hav. Dette bør ikke regjeringen tukle med.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.