LESERINNLEGG: FrP vil fjerne all boligskatt

frp

En bolig er ikke et luksusgode i Norge. Vi har tuftet hele den norske boligpolitikken på at flest mulig, bør og skal eie egen bolig. For FrP er en bolig først og fremst et hjem og vil derfor ikke bli behandlet som et skatteobjekt.

Av Helge André Njåstad, FrPs kommunalpolitiske talsmann.

Det er et liberalistisk prinsipp at hverken stat eller kommune skal kunne gripe inn i folks eiendom og hjem ved å kreve betaling for privat eiendom.

Eiendomsskatten rammer husstandene helt uten å ta hensyn til inntekt. Det er derfor skatten bør fjernes. Skatten er feil og urettferdig uansett takseringsgrunnlag. 

Det er viktig å bevare den norske boligmodellen der 80% av befolkningen eier sin egen bolig. Dette er en av de viktigste velferdsindikatorene vi har. FrP vil alltid være opptatt av hvordan vi som politikere kan legge til rette for at flest mulig kan eie sin egen bolig. Noe er politikerstyrt, som kommunale avgifter og eiendomsskatt, det kan vi gjøre noe med. Folks hjem burde bety mer for politikere.

Les også:  Nesten 1 av 3 ligger søvnløse på grunn av økonomien

For FrP vil det alltid være prinsipielt galt å beskatte hjem og hytter. Det å beskatte noen helt uten sammenheng med inntekt, vil aldri komme riktig ut enten man bruker lokale eller nasjonale takster. 

FrP skal fortsatt være forkjempere for en sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, og FrP vil eiendomsskatten til livs enten det er i form av en kommunal skatt eller en statlig formuesbeskatning. 

Mer skatt gir ikke flere boliger. Boligprisveksten vi har sett de siste årene, skjer samtidig med at boligbeskatningen er kraftig skjerpet. De siste årene er eiendomsskatten fordoblet, rentefradraget reduserte fra 28% til 22% og dokumentavgiften økt til nærmere 10 milliarder kroner. Prisveksten i Oslo var på det høyeste etter at Byrådet innførte eiendomsskatt. Økt skatt ser ikke ut til å dempe prisveksten.

Les også:  LESERINNLEGG: Er årsaken til elevdiktaturet lovendring eller mangel på lederskap?

Økt skatt kan se fint ut på skrivebordet til en tenketank, men hverdagen til folk er annerledes. Å gjøre det dyrere å eie eget hjem gjennom økt beskatning vil i første rekke ramme boligeiere med svak økonomi. Det motsatte av omfordeling.

Det er økt boligbygging som er det aller viktigste virkemiddelet for å dempe boligprisveksten i pressområdene. Det blir ikke flere og billigere boliger av økt skatt. Det blir flere boliger når kommunene regulere raskere. 

Den verdien eierskap til boligen skaper betyr så mye for folk at den blir prioritert. Blir det dyrere å eie eget hjem, er risikoen at det går ut over annet forbruk og vil ramme verdiskaping og sysselsetting.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

I forslag til statsbudsjett for 2021 har regjeringspartiene foreslått en nasjonal formuesbeskatning på hytter og boliger over 15 mill. Dette er en snikinnføring av en statlig eiendomsskatt. Dersom man åpner for denne form for eiendomsbeskatning vil det være problematisk lett å nedjustere verdien som gir rom for å beskatte boligen.

Forslaget framstår som en gavepakke til rødgrønne politikere som mener det er en prinsippsak at folk med fine hus og hytter skal straffes. Dette blir også en dobbelt eiendomsskatt da mennesker med en bolig til en verdi over 15 mill. gjerne bor i kommuner med en lokal eiendomsskatt i tillegg. Slik som i hovedstaden.   

FrP tar sterk avstand fra alle former for beskatning på hus og hytter, enten du bor i et kott eller slott. Dette er en kampsak for FrP på Stortinget og i kommunestyrene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.