LESERINNLEGG: Frivillige redder kulturmiljø

kulturminnefondet

Mennesker landet rundt samler seg for å ta vare på omgivelsene, atmosfæren og den viktige arven kulturminner gir. Siden 2003 har det blitt bruktover 1,5 millioner dugnadstimer brukt til å berge kulturminner med tilskudd fra Kulturminnefondet.

Av: Simen Bjørgen, Direktør for Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet gir tilskudd til eiere som ønsker å ta vare på sine kulturminner, men arbeidet er det de selv som gjør. Denne innsatsen er drevet avet nært og personlig engasjement for lokale tradisjoner og kulturminner.

Les også:  Ny lydbok: Bruker KI for stemmen til Kunt Hamsun i "Sult"

Innenfor det frivillige kulturvernet finner vi alt fra historielag og bygdetun til husflidslag og veteranbilforeninger. Arbeidet engasjerer et stort antallmennesker. ParaplyorganisasjonenKulturvernforbundet favner nesten tretti medlemsorganisasjoner, 2000 lokale foreninger og 250 000 enkeltmedlemmer.

Naustene, husene, bryggene, båtene, hagene og bilene som har blitt satt i stand under dugnadsarbeid er bare noen få eksempler på det rike mangfoldet kulturminner Norge har.Kulturmiljøene vi omgås med er verdifulle. De beriker oss med opplevelser og tilhørighet. De formidler kunnskap og historie, og de vekker nysgjerrighet.

Les også:  MUSIKK: Anna Kajander ute med albumet "Al Dente"

Dugnadsinnsatsen redder ikke bare kulturmiljø, andre positive effekter er at det skapes sosiale nettverk og samhørighet. Mange av de som har bidratt med dugnadsinnsats opplever det som spesielt meningsfulltog at det å sette i stand kulturminnet har bidratt med både sosial tilknytting i miljøet og at det øker kunnskapen om kulturminner.

Jeg har i mange år med egne øyne fått erfare engasjementet eiere har for å berge sine kulturminner, til glede for oss alle. Det er med stor respekt jeg på vegne av Kulturminnefondet og menneskene som får glede av dette arbeidet i sin hverdag og i fremtiden vil rette en takk.

Les også:  MK Faxsen får over en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet

Takk for at dere bevarer det rike, mangfoldige Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.