LESERINNLEGG: Fordypning i musikkopplæringen i videregående skole må bestå!

klassisk musikk

Norsk kulturskoleråd Nordland er blitt gjort oppmerksom på at Nordland fylkeskommune jobber med nedtrekk i tildeling til MDD-linjene i fylket fra neste skoleår. Nedtrekkets størrelse tilsvarer halvering av enetimene på musikk, som skoleåret 2021/22 utgjør 7,1 mill kr.

Av: Veronica Vangen Evensen, Styreleder Norsk kulturskoleråd, Nordland.

Fylkeskommunens fokus er, så vidt vi har forstått, på reduksjon av enetimer, men at andre tiltak også vurderes.

På Musikk, dans, drama gis det enetimer i fordypningsinstrument og i bruksinstrumenter. Kulturskolene vet veldig godt at fordypning på et instrument krever tid, trygghet og kompetent veiledning. Det innebærer at eleven må eksponere seg, vise hva hun kan og ikke kan, og også måtte uttrykke sitt følelsesliv. Dette gjør eleven sårbar og setter derfor ekstra store krav til trygge rammer. En trygghet i undervisningssituasjonen som gjør at eleven får oppleve mestring, glede og framgang. Individuell tilrettelegging og oppfølging er en forutsetning også for å lykkes i samspill med andre.

Les også:  Grasrotandelen: 280 millioner utbetales nå

Kulturskolerådet i Nordland er derfor svært bekymret for at musikkinteresserte unge i Nordland står i fare for å få redusert opplæring når de søker Musikk, dans, drama. Kutt i enetimer vil gi et vesentlig dårligere tilbud enn i dag, og en eventuell halvering av enetimer vil være et mye dårligere tilbud enn i landet forøvrig. Kulturskolerådet frykter at dette vil gjøre musikklinjene mindre attraktive å søke seg til, noe som er spesielt urovekkende i kjølvannet av en pandemi. Lavere kompetanse som følge av kutt i enetimer, vil også svekke mulighetene når unge fra Nordland eventuelt søker høyere musikkutdanning. 

Les også:  Glimt: Går mot løsning for tomt til ny storstue

Kulturskolerådet vil også ytre bekymring for det helhetlige opplæringsløpet, og hvorvidt musikklinjene rent faktisk vil klare å oppfylle læreplanen sin uten å tilby enetimer. I læreplanen for instrument, kor og samspill står det: 

«Kjerneelementet instrumentutøving handler om å utvikle og kombinere håndverksmessige, uttrykksmessige og kreative ferdigheter i utøving av musikk på et eller flere fordypningsinstrumenter.» 

Det er dessuten årlig eksamen i hovedinstrument på VG3, og rent faglig mener vi det er svært vanskelig å se hvordan elevene i Nordland skal kunne vurderes etter de samme kriteriene som elever andre steder i landet uten å ha fått tilsvarende undervisning på fordypningsinstrument. 

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

Kulturskolerådet i Nordland er bekymret for tendensen vi allerede ser med nedprioritering av estetiske fag i videregående opplæring. Vi ønsker å sette søkelys på viktigheten av å skape en best mulig grobunn for de som ønsker å utdanne seg videre innen kunstfag. Vi trenger mennesker med kompetanse i musikk i Nordland, både de som har det som levebrød og de som bidrar som ressurspersoner på fritida.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.