LESERINNLEGG: Debatt på ville veier, av konsernsjefen i Posten

posten

Både nyanser og fakta synes å være blåst av veien når Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kritiserer ordningen med lovlig kabotasjetransport i Norge og beskylder Posten og Bring for lovbrudd og underbetaling av utenlandske sjåfører. Aktører som forsøker å presse Bring ut i grøfta, baner samtidig vei for cowboy-aktører, økte utslipp og lavere sikkerhet på norske veier.

NLF, med administrerende direktør Geir A. Mo i førersetet, hevder at vårt datterselskap Bring Trucking bryter med norske minstelønnsbestemmelser når utenlandske sjåfører utfører lovlige kabotasjeoppdrag i Norge. Kabotasje er når internasjonale transportselskaper som allerede er i Norge for å hente eller bringe internasjonal last påtar seg (inntil tre) transportoppdrag mellom to steder innenfor landegrensen og på den måten unngår å kjøre med tomme lastebiler på veiene. Kabotasjeoppdrag er lovlig så lenge sjåførene får betalt lønn i tråd med norske tariffavtaler.

Vi har stor forståelse for NLFs ønske om å bedre vilkårene for sine medlemmer. Vi har derimot ingen forståelse for at Bring blir gjort til skyteskive i kampen for oppmerksomhet om lastebileiernes kampsaker.

Vi deltar selvsagt gjerne i diskusjoner om både lønns- og arbeidsvilkår i arbeidslivet generelt, og i transportsektoren spesielt. Vi kan gjerne også diskutere om kabotasjeordningen bør avvikles. Så lenge ordningen er lovlig, og så lenge Posten og Bring følger lover og regler, kan vi imidlertid ikke akseptere at debatten bygger på helt uriktige påstander om hvordan vi opererer.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

La meg fastslå følgende med det samme:
Sjåfører ansatt i Bring Trucking som utfører innenlandske transportoppdrag (kabotasjeoppdrag) i Norge får betalt minstelønn etter norske tariffavtaler, i tråd med lovverket. For øvrig er sjåførene ansatt på slovakiske betingelser.

Posten etablerte Bring Trucking for å kunne tilby internasjonale transporttjenester på konkurransedyktige vilkår i et marked preget av stadig mer varehandel på tvers av landegrensene. Hovedtyngden av varetransport til og fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkostland, og konkurransen er tøff.

Posten valgte å opprette et eget datterselskap med egne ansatte, fremfor å basere seg på underleverandører fra en rekke ulike land. På denne måten har Posten bedre kontroll på hele verdikjeden og kan sikre at transporttjenestene utføres i tråd med lovverket og Postens egne krav til anstendige arbeidsvilkår, sikkerhet og kvalitet.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

For slik ser verden ut i dag, enten man liker det eller ikke. Alternativet til den løsningen vi har valgt, er at veiene domineres av utenlandske aktører uten de samme ambisjonene om å forholde seg til lover og regler som det vi har. Vi har gjort en rekke interne og eksterne undersøkelser for å kontrollere at regelverket overholdes. Vi er ikke perfekte og feil kan skje. Dersom vi gjør feil vil vi gjerne vite det slik at vi kan rette opp.

Seriøs aktør
Bring Trucking er en seriøs aktør i en bransje som fremdeles er preget av mange useriøse selskaper. Våre krav til opplæring og sikkerhet er høyere enn det som har vært standard i internasjonal transportbransje. Sjåførene får opplæring i glattkjøring og sikkerhet, og lastebilene har ordentlige vinterdekk og kjettinger.

Vi opplever at vi er en attraktiv arbeidsgiver i Slovakia. I 2015 ble Bring Trucking kåret til Årets bedrift i Slovakia.

Kollisjonskurs eller samarbeid?
NLF velger å være på kollisjonskurs med Posten og Bring, og får ønsket oppmerksomhet. Et alternativ kunne vært å sette oss ned for å diskutere felles interesser. Vi støtter NLFs ønske om hyppige kontroller med alle aktører som opererer på norske veier. Sammen bør vi oppfordre myndighetene til enda tettere oppfølging av internasjonale transportselskaper for å sikre at de betaler moms og bompengeavgift, og for å sørge for at kjøretøyene møter norske krav til sikkerhet og miljø.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Avslutningsvis vil vi oppfordre NLF til i større grad å ta inn over seg at grensekryssende transporter foregår i et internasjonalt marked med EU regler, der man konkurrerer med aktører fra lavkostland. Slik konkurranse må foregå på like vilkår. Med Bring Trucking er vi med på å høyne standarden i bransjen. Å trekke seg ut vil bane vei for de useriøse aktørene som ikke tåler å bli kikket i kortene. Bring Trucking har ingenting å skjule.

Tone Wille
Konsernsjef i Posten Norge

Publisert i Dagsavisen 22.10.2018

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.