LESERINNLEGG: Bondeviks frykt for det han ser på TV

pc

Simen Bondevik fikk nylig publisert et leserinnlegg på utrop.no «På tide med et organisasjonsforbud mot nazistiske grupperinger!» som er verdt noen betraktinger og spørsmål.

Av: Reinert Skadsem, styremeldem Demokratene Oslo.

Først må vi få klarhet i hva som menes med høyreekstremisme, da dette blandes og gjøres synonymt med nazisme, som imidlertid deler flest trekk med det som man forbinder med sosialisme, og mer ekstreme og autoritære avarter av den ideologien som sammen med nazisme hører hjemme på historiens skraphaug.

Det som skiller nazismen fra andre autoritære venstreorienterte idelogier, er nasjonalismen. Likhetstrekkene er uansett mange:

– Staten er stor og altomfattende.
– Statspropaganda fremmes, andre meninger stilnes med vold, sanksjoner og trusler.
– Økonomien styres av Staten. Eiendomsretten neglisjeres eller er ikke eksisterende.
– Borgerrettigheter og et uavhengig justisapparat er avskaffet.
– Fengsling og bortføring av dissidenter er vanlig.

Politisk høyreekstremisme vil jeg naturlig forbinde med libertarianisme (som ligger ytterst til høyre på den politisk høyre/venstre-aksen). Denne ideologien forfekter en minimal eller ikke-eksisterende sentralstat (altså ekte fredelig «antistatlig tankegods») og minimal eller ingen skatt.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Mener Bondevik å si at de såkalte «høyreekstremister» (som han forbinder med nazister) er økende i antall? Utgjør de et betydelig problem? Blir nazister eller nazisme akseptert noen plass? Jeg vet ikke om noen miljøer som aksepterer slike personer eller holdninger.

PST laget en merkelig rapport i 2019, der de ikke engang klarte å anslå hvor mange personer det er snakk om i dette landet. Det som uansett ser ut til å være en stor fellesnevner til disse radikale personene, er at de er samfunnets tapere. Bondevik vil altså forby disse, uten at jeg helt forstår hvordan han vil gjøre det i praksis. Vil det hjelpe noe? Får de ikke da bare enda større oppmerksomhet og en bekreftelse på at de har «rett»?

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Demokratene vil ikke forby en slik organisering, da vi ikke har tro på at det vil hjelpe noe som helst annet enn å gi dem større oppmerksomhet. Vi i Demokratene mener vi har bedre ideer og løsninger på samfunnets utfordringer, i forhold til våre politiske motstandere, herunder nazister. Vi er derfor ikke redd for å utfordre enhver i en åpen debatt, som vi gjerne skulle hatt mer av. 

Bondevik har kanskje ingen ideer og argumenter som kan sette politiske motpoler på plass, og vil muligens derfor heller da forby dem i stedet for å utfordre dem? Demokratene vil bekjempe nazister med bedre ideer og la dem forbli en marginalisert gruppe som forsvinner av seg selv. Vi har tro på at oppegående nordmenn tar avstand fra slikt idiotisk tankegods, uten behov for forbud eller andre nødtiltak.

Bondevik om organisasjonen NMR (Nordiska Motståndsrörelsen/Den nordiske motstandsbevegelsen): «Organisasjonen fremmer også voldsretorikk og terror.» Jeg savner eksempler på dette fra Bondevik, og jeg kan dessverre ikke bare stole på det Bondevik sier, da han ofte fremmer løgn og halvsannheter. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Hvis Bondevik ikke liker voldsretorikk og terror, håper jeg han vil kunne være med på å ta klar avstand fra, og evt. også forfølge rettslig, terrororganisasjoner som Antifa og Tjen Folket, samt medhjelpere og støttespillere til disse?

De driver med voldsretorikk, oppfordringer til vold og vold mot enhver som ikke deler deres politiske ståsted. Dette er selve definisjonen på terrorisme. (Bruke vold for å oppnå politiske mål). Jeg håper også at Bondevik er enig med meg at ingen partier kan være bekjent av personer som bedriver vold og voldsretorikk, eller andre truende ytringer og atferd for å innskrenke andres ytringsfrihet?

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.