Legger frem første stortingsmelding om handelsnæringen

nfd

Handleopplevelsen vår har forandret seg de siste årene, med blant annet netthandel og økt konkurranse om kundene. For første gang legger regjeringen fram en stortingsmelding om handelsnæringen. Den kommer etter planen ved årsskiftet 2018/2019.

– Handelsnæringen er viktig for norsk økonomi fordi den bidrar til flere hundre tusen arbeidsplasser. Men næringen går igjennom store endringer og bedriftene må omstille seg. Regjeringen ønsker å legge til rette for god omstilling, sånn at vi får en sterk og konkurransedyktig næring også i fremtiden, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Handelsnæringen er den største sysselsetteren i privat næringsliv med 380.000 ansatte og er inngangsport til arbeidslivet for mange. Handelsnæringen har vært en viktig bidragsyter til produktivitetsveksten i norsk økonomi de siste tiårene og bidrar til 9 prosent av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge.

Store endringer og økt konkurranse
Handelsnæringen er inne i en periode med store endringer og handel foregår i økende grad på digitale plattformer som utfordrer eksisterende forretningsmodeller.

– Det som tidligere var konkurranse mellom ulike butikker i en handlegate, er nå blitt en arena der norske, fysiske butikker er i direkte konkurranse med for eksempel kinesiske nettbutikker. Dette betyr at den norske handelsnæringen står overfor flere av de samme utfordringene som mer tradisjonelle, konkurranseutsatte næringer, sier næringsministeren.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

Netthandel gir kundene mulighet til å importerer varer direkte fra utenlandske butikker. For selskapene gir tilgang og bruk av digitale kundedata nye muligheter for å tilpasse tilbudet til kundene. Teknologiske endringer griper inn i hele verdikjeden blant annet som følge av nye muligheter til å kommunisere med kundene og mer effektiv logistikk.

Stortingsmeldingen beskriver omstilling og rammevilkår
Meldingen beskriver den store omstillingen næringen går igjennom. Næringen må omstille seg, men utviklingen stiller også nye krav til myndighetene. Økt internasjonal konkurranse gjør at internasjonal regulering får økt betydning for handelsnæringen.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

Det pågår regelverksutvikling for felles løsninger på europeisk nivå som vil ha betydning for norsk handelsnæring. Mange av forslagene blir omtalt i meldingen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.