Kystverket bruker operative ressurser i kampen mot plastsøppel

kystverket

I sommer har Kystverket testet ressurser og systemer for å profesjonalisere rydding av marin forsøpling.

I år har ryddeaksjoner langs hele kysten være med på å kartlegge hvordan Kystverket best kan nyttiggjøre egne kapasiteter i arbeidet med å fjerne plastsøppel. Torsdag var det aksjon utenfor Ålesund, og siden oppstarten utenfor Haugesund i mai er det ryddet over 15 tonn søppel. I all hovedsak er det fjernet søppel fra områder der andre ikke så lett kommer til.

– Vi ser at utfordringene med marin forsøpling brer om seg, og vi må alle ta del i denne dugnaden. Kystverket kan innta en viktig rolle i dette arbeidet, særlig operativt. Spesielt i områder som er vanskelig tilgjengelige. Vi har fartøy langs hele kysten som er spesialbygd for slike formål, sier kystdirektør Einar Vik Arset.  

Les også:  - Fylkesveibløff!

I tillegg til egne fartøy har slepebåter og etatens eget overvåkningsfly vært i aksjon. Kystdirektøren gleder seg også over oppslutningen blant sine ansatte.

– De viser et ekte miljøengasjement. Noe som bygger opp under vår rolle i dette arbeidet, slår han fast.

Strandrydding er i dag en blanding av både frivillige, offentlige, halvprofesjonelle og engasjement fra lag og foreninger. Med sin tilstedeværelse langs hele kysten kan Kystverket i framtiden skape en forutsigbar kontinuitet i dette arbeidet.

Les også:  Stortinget representert på høynivåmøte for NATO-landene i Litauen

– Som miljøetat jobber vi for en ren og ryddig kystlinje. Å fjerne plastsøppel ligger naturlig til visjonen om å utvikle havområda til verdens sikreste og reneste.

Aksjonene med rydding langs kysten markerer at Kystverket vil ta ansvar i dette viktige arbeidet. Årets prosjekt har vært i regi av Kystverkets beredskapssenter, som har vært med på å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere.

Et mål for prosjektet har også vært at Kystverkets ansatte skal rydde marint avfall for å gjøre en forskjell for miljøet lokalt. I tillegg skal Kystverket erfare og lære om hvordan aksjonsorganisasjonen kan benyttes ved håndtering av marint søppel.

Les også:  Knuser nabolandene: Norge best i Norden på miljø

Utgangspunktet har vært at strandsøppel og annet marint plastavfall skal ryddes med samme planlegging og gjennomføring som en strandaksjon med forurensing fra olje. For å få til dette på best mulig måte ønsker Kystverket å bidra til gode partnerskap, både med andre etater, organisasjoner og frivillige langs kysten. 

– Vi må spille godt på lag for å gjøre en forskjell, poengterer kystdirektøren. Og under årets aksjoner har det vært samarbeidet med en rekke aktører, både små og store.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.