Kun 2 av 10 er negative til turistskatt

stavkirke

Kun 2 av 10 nordmenn er negative til turistskatt, så lenge pengene går til å ivareta eller utvikle destinasjonen de reiser til. Samtidig mener 78 prosent det er viktig å støtte opp om lokalmiljøet de besøker. Det viser ferske tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

− Resultatene viser at folk ønsker å bidra positivt til reisemålene når de er ute og reiser, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Virke mener det bør åpnes for besøksbidrag som et av flere virkemiddel for å utvikle norske reisemål på en bærekraftig måte, men mener innretningen av modell blir viktig. Modellen må være rettferdig, slik at det ikke kun er én aktør som får oppgaven med å kreve den inn. Dette er tilfellet i mange andre land der bidraget kun kreves inn av overnattingsstedene. Virke mener videre at et besøksbidrag bør benyttes til å spre og styre turisttrafikken.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

−Vår holdning er at pengene må benyttes til tiltak som bidrar til å utvikle og ivareta destinasjonen og at det bør være opp til hver enkelt kommune om de vil innføre virkemiddelet, sier Bergmål.

Det er bred enighet om at det er plass til flere turister i landet vårt. Likevel er det slik at særlig små steder, som har mange besøkende enkelte måneder i året, har betydelige utfordringer med å legge til rette for å ta imot turistene på en god og bærekraftig måte.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

En rekke turistmål, blant annet Lofoten, er klare på at de trenger flere verktøy til å håndtere turismen bedre. Besøksbidrag er et av flere slike verktøy. Tilrettelegging av infrastruktur eller tiltak som sørger for å ivareta natur er eksempler på hva et bidrag fra turistene vil kunne benyttes til.

−I stedet for å diskutere om vi skal innføre et besøksbidrag, bør vi diskutere hvordan det innrettes på en fornuftig måte, sier Bergmål.

Regjeringen har fra 2016 økt reiselivsmomsen fra 8-12 prosent. Virksomhetene frykter en ytterligere økning. Virke sier likevel til ja til innføring av et besøksbidrag, men sender en tydelig beskjed til politikerne om å samtidig frede momsen.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

−Våre medlemmer er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Da forventer vi samtidig at politikerne ser viktigheten av å ikke øke kostnadene for næringen ytterligere. Eventuelle planer om å øke momsen på reiselivet må legges bort, sier Bergmål.

Næringskomiteen arrangerer tirsdag 28. januar høring på Stortinget om saken, etter at SV fremmet forslag om å utrede turistskatt. Virke deltar i høringen og vil spille inn sine synspunkter til komiteen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.