Kulturstreiken trappes opp

lo stat

Står direktørene på sitt, trappes streiken kraftig opp fra 1. oktober, melder LO Stat. 30. september blir det tvungen mekling i kulturstreiken. Da har konflikt vart i fire uker. Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp. Da går 249 nye kulturansatte ut i streik.

– Vi håper alltid på en løsning, og jobber for å få arbeidsgiverne til å gå inn reelle forhandlinger om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Vi har løsningen, men arbeidsgiverne nekter å lytte, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Les også:  Innspurt i meklingen for hotell og restaurant

Creo, Fagforbundet og NTL krever ikke noe annet eller mer enn det vi ble lovet: en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. I en felles forhandlingsprotokoll fra 2016 står løftet fra arbeidsgiver svart på hvitt. Det vi avtalte var at vi skulle finne frem til en løsning som sikret livsvarighet og kjønnsnøytralitet.

– Arbeidsgiverne har etter at protokollen ble undertegnet, hverken vist vilje til å samarbeide, forhandle, eller oppfylle dette løftet, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

Det er ingenting vi heller vil enn å gi publikum kulturopplevelser igjen, men mener samtidig det er verdt å kjempe for rettferdige pensjonsytelser.

– Vi håper arbeidsgiverne snart innser at de må holde løftene de har gitt. For oss er like pensjonsutbetalinger til kvinner og menn en selvfølge. Det burde det være for direktørene i kulturinstitusjonene også, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Vi minner om at ordningen vi hadde ivaretok alle disse elementene.

– Vi har tatt ansvar. Vi har blitt med på et spleiselag med den midlertidige pensjonsordningen. Vi har gitt mye for at kultursektoren skal ha god økonomi, og et rikt og godt tilbud til innbyggerne. Nå forventer vi at arbeidsgiverne kjenner sin besøkelsestid, og bidrar til å finne en god, permanent løsning, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

Kostnaden til hybridpensjon er i hovedsak knyttet til kvinnetillegget som vil utgjøre om lag 0,5 prosent i kultursektoren, i tillegg kommer noen administrative kostnader.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.