Kulturminnefondet støtter vei og bru i Bjørsvika i Steigen

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har bevilget kr. 250.000 til vei og bru i Bjørsvika i Steigen kommune. Tilskuddet gis til istandsetting og skjøtsel av 3,8 km veg og bru. 

Bjørsvika er et kulturmiljø som står mer eller mindre uforandret siden fraflytningen fra 70-tallet.

Før dette vokste bygda over tid, og hadde på det meste over 200 innbyggere fordelt på 17 husstander. Her var skole, fiskemottak, kai med regelmessig anløp fra Bodø og eget postkontor fra 1920-tallet og 50 år fremover. Postkontoret, med nummer 8077, er bevart uforandret med det meste av interiør.  

På 1930-tallet, ble det anlagt en 3,8 km. lang vei fra gårdene på østsiden av Bjørsvika og til gamlakaia på Nøtnes. Veien ble lagd for å sysselsette arbeidsledige, men utgjorde allerede da samfunnsnytte for fritidsbefolkningen, slik den gjør i dag. De benytter veien for jakt og fiske, det samme gjør turister, som også sykler, i likhet med fugletellerne som kommer innom fra Norsk Institutt for naturforskning. Det mest motoriserte du vinner på veien i dag er ATV-kjøring, ellers er det bein og sykler som rår.  

Les også:  SV-leder fornøyd med asfalt-prioriteringene i Nordland

– Vi mener dette veianlegget fremstår som et sterkt og lysende kulturminne fra 1930-tallet, og som med relativt små midler kan bevares i sin tilnærmet opprinnelige stand. Bjørsvika vil – på grunn av sin geografiske og topografiske beliggenhet – i overskuelig fremtid kunne beholdes som et 100% bilfritt og varig «monument» over en forgangen tid på Nordlandskysten, sier Frank Strand i søknaden. 

– Det er knyttet sterke sosialhistoriske verdier i veistrekningen, som også brukes aktivt i dag, og det er noe vi verdsetter i Kulturminnefondet, sier direktør Simen Bjørgen.  

Les også:  Ønsker tips om Nordlands mest universelle nyvinninger

Bygdeveien kan beskrives som et ganske forseggjort veianlegg med tilpasset terrenget, samt flere lange, rette og oversiktlige strekninger, og med naturlige utsiktspunkter. Allerede på 1930 kan vi si at veien er fagmessig godt utført med manuelt håndverk. Her er muring i både naturstein og utsprengt stein, og med helt minimal bruk av sement/betong. Det finnes utsprengte skjæringer og terrengtilpasninger, stikkrenner, langsgående grøfter, kufeller, og ett bruanlegg, med preg av solide håndverkstradisjoner. 

Nå skal veien grøftes, det blir fjerning av skog og røtter, skjøtsel av stikkrenner, ny grus skal kjøres til og legges på, også skal brufundament og brudekke settes i stad. Denne jobben er avgjørende for kunne ivareta bruksverdien og kulturminneverdiene som vegen representerer.  

Les også:  Kirkevalget: Dette er kandidatene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd

– Vi er glade for å kunne bidra til at kulturmiljøet i Bjørsvika kan leve videre, og jeg håper det inspirerer flere til å ta fatt på en søknad om du eier et kulturminne, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, som fortsetter:  

– Om du har en bolig i by eller på bygda, låve, bygård, åttring eller sjark, kanskje til og med en gammel bil, så kan du søke oss om midler til restaurering, i det minste kan vi gi gode råd om veien videre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.