KS vil ha tiltak for å dempe krisen med lite dyrefôr

ku

KS støtter tiltakene som nå settes i gang for å avhjelpe mangelen på husdyrfôr og oppfordrer kommunene til å bidra i arbeidet slik at konsekvensene av tørken og svikt i avlingene begrenses.

Den varme og tørre sommeren har bidratt til sterk tørke og svikt i avlingene i store deler av landet. Dette medfører at det er betydelig mangel på fôr til husdyra både nå og til vinteren.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

For å unngå nedslakting av husdyrbesetninger settes det nå i gang ulike tiltak for å avhjelpe fôrmangelen, så som høsting av kornarealer til bruk som dyrefôr, import av fôr, og bruk av fôrressurser fra arealer som ikke er i bruk.

– KS vil støtte opp rundt disse tiltakene og oppfordrer våre kommuner om å bidra til dette arbeidet. Tørken kan vi ikke få gjort noe med, men jeg vil oppfordre regjeringen til å etablere effektive tiltak for å sikre at gårdbrukere som opplever avlingssvikt, eller som stiller opp for andre, ikke lider økonomiske tap som følge av dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Landbruket er av våre mest betydningsfulle næringsvirksomheter i mange områder og sentral for å opprettholde landets egen matproduksjon. Et velholdt kulturlandskap er viktig også for å ivareta naturmangfold og som grunnlag for reiseliv og andre næringer.

– Økt matproduksjon er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, avslutter Gunn Marit Helgesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.