Koronakrisen: Kollektivtrafikken kan stoppe opp

passasjer

De fylkeskommunale kollektivtransportselselskapene er i en kritisk fase. Myndighetenes viktige smitteverntiltak har ført til at billettinntektene er redusert med opp mot 200 millioner kroner per uke. Tapene er så store at selskapene snart må ta kraftige grep for å sikre forsvarlig drift.

– Hvis ikke Stortinget vedtar en krisepakke for kollektivbransjen denne uka, kan det det allerede rett over påske bli nødvendig med svært store kutt i tilbudet, sier daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen Olov Grøtting. 

Hun sier at kollektivselskapene er forpliktet til å drive forsvarlig, og ikke gå på store tap som eierne må dekke inn. Derfor må selskapenes styrer nå dra i bremsen.

– Vi hadde nok håpet at Regjeringen hadde inkludert de fylkeskommunale kollektivselskapene i krisepakkene tidligere, men på den andre siden har vi jo klart oss så langt. Men nå er det altså ikke mer å hente. Selskapene er avhengig av mer kapital for å opprettholde et godt tilbud, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon Stordrange.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

De to håper i det lengste at Stortinget vil komme med garantier til kollektivselskapene i dagene før påske, men sier de ikke kan la være å planlegge for brutale kutt.

– Myndighetene har definert kollektivtrafikk som en kritisk samfunnsfunksjon, sier Stordrange. Kollektivtrafikken har gått tilnærmet som normalt under hele krisen, blant annet for å få helsepersonell på jobb og for at det ikke skal være så trangt på buss og bane at det øker smitterisikoen. 

– Også i tida framover er det svært viktig at kollektivtrafikken opprettholdes, sier de to. Den er nå til for dem som har samfunnskritiske eller svært viktige oppgaver og som må reise for å utføre sine oppdrag. I dag gjelder ikke det bare sykehus, brann og redning. Nå er det også helt avgjørende at de som jobber i matbutikken, på apoteket, eller jobber som renholdere på sykehus, eldrehjem, tog og buss kommer seg til og fra jobb. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Kollektivselskapene taper nå i underkant av 200 millioner kroner i uken. Billettinntektene utgjør opp mot 50 prosent av kollektivselskapene inntekter. Når de uteblir, går man rett og slett tom for penger. Uten statlige garantier, blir det umulig å opprettholde tilbudet, sier Grøtting og fortsetter.

– For kollektivreisende er det katastrofalt om kollektivtilbudet faller sammen. Svært mange har ikke mulighet til å bruke privatbil, og de vil miste muligheten til å reise til og fra jobb. Dette har umiddelbare konsekvenser for samfunnet og for den enkelte.

– Når denne krisen er over skal vi også evne å bygge opp igjen kollektivtilbudet slik det var tidligere. Da må vi ha et næringsliv, busselskaper og andre som er klar til å ta fatt på oppgavene. Vi kan ikke risikere at de går konkurs og blir satt ut av spill i løpet av denne krisen, avslutter Stordrange.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

De fylkeskommunale transportselskapene har årlig om lag 600 millioner kollektivreiser. Ruter som dekker Oslo og deler av Viken er det klart største selskapet, og er i en dramatisk situasjon på grunn av inntektstap.

I befolkningstette områder som Oslo bidrar inntekter fra salg av billetter og periodekort til å dekke en vesentlig del av kostnadene ved kollektivdrift. Hos Ruter dekker salg av billetter og periodekort bortimot 50 prosent av kostnadene, og disse inntektene uteblir nesten fullstendig i dagens situasjon. Det er også svært vanskelig å kutte kostnadene i vesentlig grad selv om produksjonen justeres noe.

Forutsatt at situasjonen vedvarer med om lag 90 % bortfall av ordinære billettinntekter, ligger intervallet for tap på 330-380 mill. kroner for Ruter per måned. I tillegg kommer bortfall av skoleskyssbilletter i intervallet 15-20 mill. kroner per måned.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.