Korn til noen dagers forbruk er for lite

Naturviterne

Naturviterne ber om tilstrekkelig midler til å starte beredskapslagring av korn allerede i revidert statsbudsjett: – Hele poenget med beredskap er å etablere et kornlager før en eventuell krise, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

Nylig kom en ny rapport fra Landbruksdirektoratet om beredskapslagring av korn. Rapporten er laget på bestilling av Landbruks- og matdepartementet, som en oppfølging av regjeringens ambisjon om et lager for 2-3 måneds forbruk.

 – Fagetatene foreslår en oppbygningsplan på 15 000 tonn i året, da vil det ta over fem år før vi har sikret kun tre måneders forbruk, forklarer Wedege.

 I rapporten kommer det frem at budsjettposten i årets statsbudsjett knapt rekker til å starte opp arbeidet med et beredskapslager. Trolig er det budsjett til kun innkjøp av 4 000 tonn i en anbudskonkurranse. Et lager for tre måneders forbruk er anslått til rundt 82 000 tonn hvete.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

 –  For å sikre at arbeidet kommer raskt i gang har Naturviterne bedt om at summen til beredskapslager økes allerede i revidert statsbudsjett, forteller Wedege.

 Rapporten peker også på behovet for en rask avklaring i en rekke enkeltbeslutninger, om ikke arbeidet skal stoppe opp. Det er blant annet behov for valg av modell for finansiering av infrastruktur og en plan for fremtidig infrastruktur knyttet til lagring.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

 – Det en helt annen situasjon i dag en da beslutningen om å trappe ned beredskapslagrene ble tatt på nittitallet, nå må vi snu i tide, uttaler Wedege. Han ber regjeringen om å sørge for nødvendig fremdrift i arbeidet.

Kriterier for frigjøring av korn i en eventuell krise, krav om minimumsbeholdning og rapporteringsplikt på beholdning, er også elementer som trenger å komme på plass relativt raskt.

Tidligere var den norske kapasitet til lagring av korn på 12 måneder. Land som Finland og Sveits har i motsetning til Norge beholdt sine lagre. I en rapport fra 2022 skriver Miljødirektoratet at klimaendringer kan føre til svingninger i global matvareproduksjon, noe som potensialt kan utfordre matsikkerheten for store deler av den norske befolkningen.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Det ble satt av 20. mill. i statsbudsjettet for 2023 til lagring av korn i beredskap. Landbruksdirektoratet anslår at det vil koste rundt 54 mill. kroner i året for å bygge opp et beredskapslager. Anslaget for kostnader ved lagring ligger på mellom 30 – 40 mill. per år. Det er Nationen som først omtalte saken.

Brevet er sendt landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.