Konsesjonskraft verdt 2,5 milliarder til kommunene

vannkraft

Olje- og energidepartementet har fastsatt konsesjonskraftprisen for 2019 til 10,99 øre/kWh. Det vil gi rundt 2,5 milliarder kroner til kommuner og fylker som er vertskap for vannkraftverk.

Norge har rundt 1600 vannkraftverk fordelt over samtlige av landets fylker. Vannkraften står for 96 prosent av strømproduksjonen i Norge. Kraftverkene er i all hovedsak offentlig eid. Men også de såkalte vertskommunene og -fylkene har gode inntekter fra produksjonen.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

– Årets inntekter vil bli de høyeste siden 2010. I tillegg til konsesjonskraften betaler kraftprodusentene også eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift til vertskommunene, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Vannkraftprodusentene må avstå inntil 10 prosent av beregnet kraftproduksjon til vertskommunene, som del av konsesjonsvilkårene. Vertskommunen kan maksimalt ta ut så mye konsesjonskraft som det alminnelige forbruket i kommunen. Eventuell overskytende konsesjonskraft tilfaller fylket.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Samlede konsesjonskraftleveranser utgjør om lag 8,7 TWh (milliarder kilowattimer). Kraften kjøpes til kostpris som myndighetene neste år har beregnet til 10,99 øre per kilowattime. Dersom markedsprisen blir på nivå med årets, rundt 42 øre/kWh, blir samlet verdi av konsesjonskraften om lag 2,5 milliarder kroner for vertskommunene og -fylkene.

Konsesjonskraftprisen gjelder konsesjoner gitt etter april 1959 og er en selvkostberegning foretatt av NVE på grunnlag av data fra et større utvalg kraftverk. For eldre kraftverk fastsettes konsesjonskraftprisen som en individuell selvkost for det enkelte kraftverk, med mindre annet er avtalt mellom kraftverkseier og vertskommunen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.