Kongens fortjenestemedalje til professor ved Nord universitet

nord universitet

Professor emeritus Finn Jørgensen har fått utdelt Kongens Fortjenstmedalje for sin mangeårige store innsats innenfor utdanning og forskning i økonomiske fag ved Handelshøgskolen i Bodø.

Finn Jørgensen (72) er født og oppvokst på Sundøya på Helgeland. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Etter å ha jobbet som forsker ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo ble han ansatt ved daværende Nordland distriktshøgskole i Bodø i 1979. Han ble professor i 1998.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Jørgensen har undervist både innenfor bedriftsøkonomiske- og samfunnsøkonomiske fag og har veiledet et utall antall bachelor- og masterstudenter. Også hans forskningsinnsats har vært innenfor flere områder, men transportøkonomi har vært hans hovedtema. Til sammen har han skrevet over 50 artikler i internasjonale og nasjonale vitenskapelige tidsskrifter sammen med ansatte ved Handelshøgskolen i Bodø, ved andre norske læresteder og ved Universitetet i Oxford. Hans forskning innenfor transportøkonomi omfatter tema som bruk av samfunnsøkonomiske analyser innenfor transport, analyser av norsk fergedrift og utvikling av økonomiske modeller for å forklare bilisters kjøreadferd og trafikksikkerhet på vegene.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

I løpet av de siste 15 årene har han veiledet 3 doktorgradsstipendiater innenfor transportøkonomi. To av dem er nå blitt professorer ved Handelshøgskolen. De siste to årene som ansatt i full stilling skrev han en lærebok i «Transportøkonomi» sammen med sin kollega professor Gisle Solvoll. Jørgensen er enda faglig aktiv, blant annet som sensor, foreleser og som skribent i Store Norske Leksikon.

Medaljen ble utdelt på en tilstelning ved Nord universitet 30. september.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.