Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

eiendom

Kommunene Alstahaug, Bindal, Bodø, Brønnøy, Dønna, Fauske, Grane, Hemnes, Leirfjord, Lurøy, Rana, Vefsn, Vevelstad, Værøy og Vågan har nylig begynt å bruke Kobo for å lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale boliger.

Nå kan den digitale gratisløsningen til Husbanken få Digitaliseringsprisen. 

– Gjennom samarbeid med KS og pilotkommuner har Husbanken utviklet en tjeneste som gir gevinster for innbyggerne, kommunene og staten. Den forbedrer bostedforvaltning, øker treffsikkerheten på virkemiddel og sikrer bedre kvalitet i arbeidet. Dette bidrar til en mer effektiv offentlig sektor og en enklere hverdag for brukerne, og viser nyskaping, verdiskaping og bærekraft i praksis, lyder rosen fra juryleder Olav Skarsbø. 

Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet, og vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2024, som arrangeres i Oslo 18. og 19. juni.

– For å kunne gi innbyggerne et bedre tilbud med egnede kommunalt disponerte utleieboliger, har vi jobbet mye for å få til et godt samarbeid på tvers av stat og kommune. Å bli nominert til prisen er et bevis på at vi har klart til å skape de gode digitale løsningene som vi ønsket. Det er selvfølgelig veldig stas, sier Per Olaf Skogshagen, kontordirektør i Husbanken.

I Nordland er Kobo allerede i bruk i 15 kommuner: Alstahaug, Bindal, Bodø, Brønnøy, Dønna, Fauske, Grane, Hemnes, Leirfjord, Lurøy, Rana, Vefsn, Vevelstad, Værøy og Vågan. Skogshagen håper flere kommuner i fylket vil begynne å bruke gratisløsningen på sikt.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Om lag 100 000 familier og enkeltpersoner bor i kommunale boliger her til lands. Tak over hodet øker sjansen for å lykkes med utdanning og arbeid. Dessverre er det ofte komplisert og tungvint å få seg kommunalt husvær, og mange får en bolig som ikke er tilpasset deres behov.

Dette skjer fordi mange kommuner ikke har god nok oversikt over hvilke boliger de disponerer, og fordi de mangler systemstøtte, forteller Skogshagen.

– Dermed blir det krevende å samhandle på tvers av enheter i kommunen. Innbyggerne møter ofte en tungvint søkeprosess hvor de må forholde seg til mange personer, og de står i fare for å havne i en uegnet bolig uten nødvendig oppfølging. Staten mangler også kunnskapsgrunnlag for å forstå behovene, utforme politikk og lage treffsikre virkemidler, forklarer han.

Dette problemet kan nå Kobo, en digital tjeneste for boligsosialt arbeid, være med å løse. Tjenesten er utviklet av Husbanken og KS, og har trukket på erfaringer fra en rekke pilotkommuner. Tjenesten består av et fagsystem for kommunen og en selvbetjeningsportal for innbyggerne.

Tidligere har kommunale saksbehandlere brukt en rekke forskjellige tilnærminger for å fordele og følge opp boligene – alt fra gule lapper på en tavle til tettpakkede Excel-dokumenter. Nå får de tilgang til en helhetlig tjeneste som kan integreres med kommunens egne systemer og som henter data fra en rekke offentlige registre. Slik får saksbehandlerne bedre oversikt og slipper å bruke tid på å finne informasjon i ulike systemer. Det sparer tid og gir bedre beslutninger.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Målet vårt har hele tiden vært å gjøre det enklere å søke om, tildele, administrere, forvalte og følge opp saker knyttet til kommunalt disponerte utleieboliger. Det mener jeg vi har lykkes med, sier Skogshagen.

Innbyggerne får på sin side et mer helhetlig og forståelig tjenestetilbud. De som vil kan selv søke om bolig i selvbetjeningsløsningen, og takket være Kobo slipper søkeren å forholde seg til et stort antall personer og instanser.

– Takket være Kobo kan kommunene benytte sine disponerte utleieboliger mer effektivt. Beboerne i kommunale utleieboliger, vil også enklere kunne få en egnet bolig og få oppfølgingen de trenger. De digitale løsningene er brukervennlige, universelt utformet og har responsivt design, sier Skogshagen.

100 kommuner har tatt i bruk tjenesten

Så langt har mer enn 100 kommuner tatt i bruk den kostnadsfrie tjenesten, og flere vil det nok bli.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

– I fremtiden vil både stat og kommune kunne få et bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Det ligger et stort potensial i videreutvikling av tjenesten, både knyttet til databruk og i andre utviklingsmuligheter som for eksempel at vi kan tilrettelegge for samhandling på tvers av sektorer. Dette kan være til nytte både for stat, kommunen og innbygger, sier Per Olaf Skogshagen.

Digitale forbilder i offentlig sektor

De to andre finalistene er Brønnøysundregistrene med løsningen Digital selskapsetablering og Skatteetaten med løsningen Skattemeldingen.

– Nivået på disse tre digitaliseringsprosjektene er veldig høyt. Her er det mye å lære for andre aktører i stat og kommune som står foran sine egne fornyings- og moderniseringsprosjekter. Alle de tre finalistene er samarbeidsprosjekter som viser nyskaping, verdiskaping og bærekraft i praksis, sier Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet på vegne av juryen.

De tre finalistene er nøye vurdert fra en nominasjonsliste på 23 kandidater. Juryen er samstemte om at samtlige er svært gode digitaliseringsprosjekter.

Årets jury består foruten juryformann Skarsbø av Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg fra Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby fra IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.