KLP ekskluderer tre selskaper

KLP Kapitalforvaltning

KLP utelukker et selskap for brudd på menneskerettighetene og to selskaper på grunn av inntekter fra kullvirksomhet eller tobakk.

KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å utelukke selskapene Texwinca Holdings Ltd., Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. og Turning Point Brands fra investeringene.

– KLP ekskluderer selskapene fordi de bryter med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier rådgiver Marte Siri Storaker for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Selskapet Texwinca Holdings Ltd. er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene ved sine fabrikker i Vietnam. Beslutningen er basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke Texwinca fra Statens pensjonsfond utland (SPU), som ble offentliggjort 17. januar 2019.

KLP følger som regel Etikkrådets anbefalinger om utelukkelse av selskaper.

– Vurderingen som Etikkrådet har gjort er grundig og veldokumentert, og vi ser ingen grunn til å avvike fra den. Åpenheten til Norges Bank og Etikkrådet om hvilke selskaper de utelukker er viktig. Informasjonen gir oss mulighet til å gjøre egne vurderinger opp mot KLPs retningslinjer. Selskapene opplever større press til å rydde opp når flere investorer er tydelig på hvilke retningslinjer de må forholde seg til, sier Storaker.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Selskapene Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. og Turning Point Brands blir utelukket på grunn av selskapets inntekter fra henholdsvis kullvirksomhet og tobakk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.