– Klimakur 2030 et godt verktøy

ks

Flere statlige etater, med Miljødirektoratet i spissen, har gjennom Klimakur 2030 analysert hvordan Norge kan halvere sine ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 for å oppnå forpliktelsene i Parisavtalen. Dokumentet inneholder også et eget 30-siders kapittel om kommunesektorens klimarolle.

– Klimakur 2030 er et solid faggrunnlag som kan bidra til nye, store utslippskutt i kommunesektoren, fastslår KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Den overordnede konklusjonen i rapporten er at «Kommunene kan bidra til å kutte ikke-kvotepliktige utslipp i betydelig grad, hovedsakelig som medvirkende aktør i samarbeid med andre».

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– Vi er godt fornøyde med analysen. Rapporten gir en konsis beskrivelse av hvordan kommunesektoren kan bidra til å oppnå nasjonale klimamål. Samtidig viser rapporten hvordan staten og andre aktører kan styrke dette arbeidet. I KS håper vi Klimakurs omtale av kommunesektoren blir lest nøye i de politiske partiene. Rapporten inneholder også en god idéliste for oss i kommunesektoren, sier Helgesen.

I rapporten vises det også til at «mange norske kommuner og byer ligger langt framme i overgangen til lavutslippssamfunnet» og at «klimaløsninger med betydelig spredningspotensial nasjonalt, i Europa og andre deler av verden, prøves først ut i Norge».

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

– Her peker rapporten på et kjernepunkt. Kommunesektorens bidrag er avgjørende for at vi skal lykkes med utslippskutt. Det er i samarbeid med staten, næringsaktører, forskere og organisasjoner vi kan få på plass tiltak som virkelige monner, sier styrelederen. Hun peker på innfasingen av el-ferger, utslippsfri anleggsdrift og byvekstavtalene som eksempler på dette.

Vurdering av regulatoriske virkemidler som lovbestemmelser og forskrifter har vært en annen del av etatenes arbeid med Klimakur 2030. I den forbindelse pekes det på behovet for å klargjøre bestemmelser i plan- og bygningsloven om blant annet nullutslippssoner og krav til materialbruk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.