Klima- og miljøministeren vil ha mindre riving

grønn byggallianse

– Å bygge om og bruke eksisterende bygg må vi gjøre mye, mye mer av. Det er det suverent mest klimavennlige vi kan gjøre, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da byggenæringen arrangerte debatt på Arendalsuka.

Da Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Stærk & Co inviterte til paneldebatt på Arendalsuka, slo klima- og miljøministeren et slag mot å rive

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev, er enig i at mindre riving er avgjørende for å få ned klimagassutslippene fra bygg- og eiendsomssektoren. 

– Det er store klimagassutslipp knyttet til produksjon, transport og oppføring av bygningsmaterialer til et bygg. Utslipp knyttet til riving og oppføring av et nytt like stort kontorbygg bygg tilsvarer ett års utslipp fra ca. 14 000 biler. Så en utbygger som tenker seg om før han river, har stor påvirkningskraft, sier Katharina Bramslev.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Klima- og miljøministeren gjorde det klart at han vil vite mer om årsaker til at mange bygg rives. Kommentaren kom etter at konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj pekte på at utviklere møter barrierer for å rehabilitere fremfor å rive. 

Bramslev er glad for at Elvestuen løftet fram miljø- og klimagevinsten ved å bygge om fremfor å bygge nytt.

– Viktige virkemidler for å få til mindre riving er strengere kriterier for å få rivetillatelse og tydeligere skille mellom krav til eksisterende bygg og nybygg i teknisk forskrift. En utfordring for mange utbyggere er usikkerhet om når dagens forskriftskrav slår inn ved rehabilitering. Dette bidrar til usikre kalkyler og bidrar til at færre velger å bygge om i stedet for å rive, sier Bramslev.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Et annet viktig virkemiddel er å dele gode eksempler og kunnskap om mulighetene ved å transformere bygg.

– Vi vil fremover løfte frem inspirerende eksempler der eksisterende bygg har blitt transformert med nye funksjoner i prosjekter med høy kvalitet, forteller Bramslev.

Grønn Byggallianse kommer snart med veilederen «Tenk deg om før du river», med alternative løsninger til deg som vurderer å rive.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Bramslev kom i sin oppsummering med en utfordring til myndighetene:

– Vi har det svært travelt med klimakutt. Tiden er moden for strengere riverestriksjoner og for å sette et tak for klimagassutslipp fra materialer i TEK. Vi trenger lovkrav for å få alle med på en nødvendig endring, men vi trenger samtidig insentiver for de mest ambisiøse som tar kostnadene med å ligge i front på bærekraftige løsninger.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.