Klarsignal for satellittoppskytingsbase på Andøya

Nærings- og fiskeridepartementet

Andøya Space får godkjent finansiering på totalt 365,6 millioner kroner. Dermed gir regjeringen klarsignal for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya.

– Dette er en historisk dag for Andøya og for Norge som romnasjon. Andøya Space vil bli en motor i omstillingen av samfunnet på Andøya, og vil kunne gi et løft for hele Nord-Norge. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Andøya Space forventer selv opp mot 150 nye arbeidsplasser i tilknytning til oppskytingsbasen. Dette er teknologi som er under utvikling og Nord-Norge får med dette flere spennende og moderne kompetansearbeidsplasser. Det er sterk konkurranse på området og kvalitetskravene er høye. Andøya må hele tiden utvikle seg for å følge med, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Første satellittoppskytning fra Andøya forventes å finne sted i løpet av tredje kvartal 2022.

Stortinget ga i juni 2020 et betinget tilsagn til Andøya Space om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. For å få utbetalt finansieringen, måtte Andøya Space dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert.

– Oppskytningsbasen på Andøya er en investering med store muligheter, men som også innebærer stor risiko. Fra statens side har det vært et absolutt krav å få dokumentert at egenkapitalen fra staten investeres på vilkår en kommersiell investor ville akseptere, sier Nybø.

Andøya Space har nå lagt frem både en bedre tilpasset forretningsmodell og tilstrekkelig dokumentasjon på at betingelsene for Stortingets finansieringsvedtak er oppfylt og som også er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Det har både vært utfordrende og tidkrevende å behandle denne saken. Vi har en klar forventing om at Andøya Space vil oppnå resultater som samsvarer med forretningsplanen vi har stilt krav til, sier Nybø.

Selskapet måtte også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. Det har vært viktig for regjeringen å legge til rette for sameksistens mellom satellittoppskytingsbasen og andre næringer på og rundt Andøya.

– Andøya Space har hatt tett dialog med fiskerinæringen og reiselivsnæringen for å finne gode løsninger for sameksistens. Vi forventer at partene fortsatt viser vilje til dialog og konstruktivt samarbeid, sier Nybø.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Kongsberg Defence & Aerospace eier 10 % av Andøya Space. Konsernsjef Geir Håøy hilser statens investeringsbeslutning velkommen.

– KONGSBERG har i mange tiår levert løsninger til den internasjonale romindustrien og er i dag Nordens største romteknologiselskap. Klarsignalet for en ny satellittoppskytingsbase på Andøya er en viktig milepæl som gir spennende kommersielle muligheter for oss som selskap og Kongsberg Defence & Aerospace som partner. Norge vil gjennom nysatsningen få nye rombaserte kapasiteter i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende spacenasjon, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Nærings- og fiskeridepartementet vil fortsette å følge opp investeringen tett, slik også en privat investor ville ha gjort, og vil stille krav om at kontrakter med sentrale kunder og leverandører foreligger før hoveddelen av finansieringen utbetales.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.