Kirkestreiken trappes opp før mekling

prest

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram.

Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Lørdag 12. desember gikk 21 kirkeansatte for første gang ut i streik. Gjennom de fire ukene streiken har vart har de 10 fagforeningene som er i brudd trappet opp streiken ytterligere, og per i dag er 59 ansatte i streik.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Fra 14. januar vil 85 kirkeansatte i Oslo, Nidaros, Borg og Bjørgvin bispedømmer og Kirkerådets sekretariat være i streik, dersom ikke meklingen fører fram.

Siden streiken startet har fagforeningene stått sammen om følgende budskap: Vi streiker ikke for høyere lønn. Vi streiker for å beholde dagens lønnsnivå for framtidens kolleger. 

Dette er viktig fordi kirken har store rekrutteringsproblemer. Det mangler prester, kateketer, diakoner og kirkemusikere over hele landet. Dette er nøkkelstillinger for å holde folkekirken levende over hele landet. I dag mangler kirken 1 av 10 prester, om 4 år vil vi mangle 1 av 6.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Vi opplever at KA, som representerer de kirkelige arbeidsgiverne, forsøker å svekke prestenes lønnsvilkår. Det vil få negative virkninger også for andre kirkeansatte med høyere utdanning. Dette mener vi er både urimelig og uansvarlig gitt den rekrutteringskrisen kirken allerede står midt oppe i. Derfor er vi bekymret for kirkens framtid.

– Der vi er nå, med fare for at nyansatte prester, og prester som skifter stilling, risikerer å gå betydelig ned i lønn i forhold til de som allerede er ansatt, ser jeg det som en klar konsekvens at det på sikt vil gå ut over oss andre, sier kateket Sven-Ove Rostrup, som jobber i Olsvik menighet i Bergen domprosti.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Lønn er viktig for rekrutteringen til alle som jobber i kirken, ikke bare prestene. Vi som jobber i kirkefaglige stillinger som diakoner, kateketer og kantorer og har en fagutdannelse i bunnen, trenger å være på nivå lønnsmessig med offentlig sektor, slik at folkekirken fungerer godt lokalt over hele landet, sier diakon Ellen Hove, som jobber i Høvik menighet i Bærum prosti.

I en virksomhet som sliter med rekruttering er detviktig å ikke svekke lønns- og arbeidsvilkårene. Vi tror det vil skade rekrutteringen. Kirken mangler ikke penger, den mangler ansatte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.